Op 1 januari 2003 is de herziene dopinglijst van het Internationaal Olympisch Comit? (IOC) van kracht geworden.

Op 1 januari 2003 is de herziene dopinglijst van het Internationaal Olympisch Comit? (IOC) van kracht geworden. Een herziene dopinglijst betekent traditioneel nieuw voorlichtingsmateriaal bij het NeCeDo. Echter, ook de Nederlandse dopingcontroleprocedure is verder ontwikkeld. De volgende nieuwe voorlichtingsmaterialen (editie 2003) kunnen bij het NeCeDo besteld worden: een folder over de meest recente IOC-dopinglijst, een folder over de Nederlandse dopingcontroleprocedure en de NeCeDo-dopingwaaier.

Zoals gebruikelijk heeft het NeCeDo haar voorlichtingsmaterialen over de dopinglijst en de dopingcontroleprocedure aangepast aan de recente situatie. Het blijft namelijk van groot belang dat sporters, sportartsen en overige begeleiders tijdig ge?nformeerd worden over onder meer de meest recente lijst van verboden stoffen. Het NeCeDo heeft daarom 2 nieuwe folders ontwikkeld, namelijk een folder over de meest recente dopinglijst van het IOC (1 januari 2003) en een folder over de (Nederlandse) dopingcontroleprocedure. Deze folders kosten ? 6, - per 25 stuks.

Behalve deze folders heeft het NeCeDo ook weer een nieuwe en geactualiseerde NeCeDo-dopingwaaier (editie 2003) ontwikkeld. In deze waaier, die elke (top)sporter die in aanmerking kan komen voor een dopingcontrole bij zich dient te dragen, staat veel informatie over doping in het algemeen en wordt de IOC-dopinglijst alsmede de dopingcontroleprocedure beschreven. Verder staat in de NeCeDo-dopingwaaier een recente lijst van toegestane geneesmiddelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat sporters die de waaier in hun bezit hebben aanzienlijk beter scoren op kennisvragen over doping. De reguliere prijs van de NeCeDo-dopingwaaier bedraagt ? 5, - per exemplaar. Indien sporters toch nog een specifieke vraag willen stellen over bijvoorbeeld een geneesmiddel, kunnen ze vanzelfsprekend altijd de Doping Infolijn bellen (0900 2001 000) voor een zorgvuldig antwoord.

De dopingwaaier zal gratis ter beschikking gesteld worden aan alle topsporters die beschikken over de A en B status ?n aan alle geregistreerde sportartsen. Verder zullen alle sportbonden een exemplaar van de NeCeDo-dopingwaaier alsmede een exemplaar van beide folders ontvangen. De Nederlandse sportbonden kunnen overigens dankzij gesubsidieerde stimuleringsbedragen de voorlichtingsmaterialen 'gratis' bij het NeCeDo bestellen. Overige ge?nteresseerden kunnen de NeCeDo-dopingwaaier bestellen door ? 5, - over te maken op rekeningnummer 53.66.41.692 t.n.v. NeCeDo in Capelle a/d IJssel, onder vermelding van bestelnummer 100.

De folders zijn op een zelfde wijze te bestellen, waarvan de bestelling voor de folder van de dopingcontroleprocedure o.v.v bestelnummer 130 dient plaats te vinden en de folder over de IOC-dopinglijst o.v.v bestelnummer 131 dient plaats te vinden.