Helaas moet het bestuur van de KNAS meedelen dat Joost Kramer bij de aanstaande ALV zijn functie als penningmeester zal moeten neerleggen. Omdat wij de samenwerking met Joost juist zo waarderen, vinden wij het extra spijtig dat hij zijn termijn niet zal kunnen uitdienen.

Uiteraard moet de KNAS gewoon verder en moet daarom snel op zoek naar een opvolger die de rol van penningmeester enthousiast op zich zal nemen. Het goede nieuws is dat hij of zij in een goed gestructureerde, ordelijke situatie zal belanden. Natuurlijk: de KNAS heeft minder geld dan gewenst en er moet vaak worden beknibbeld, maar dat is de taak van het bestuur als geheel. Dat doen we zolang dat nodig is met zijn allen.

Een korte beschrijving van het profiel en de verantwoordelijkheden:

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de KNAS.

De penningmeester heeft periodiek overleg met de accountant van de KNAS.

De penningmeester doet tijdens de ALV en de BV’s verslag van het financiële beleid van de KNAS.

Profiel:

- Financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid

- Enige kennis op het gebied van fiscale zaken en subsidies

- Nauwgezet, punctueel

- Analytisch

- Besluitvaardig

- Zakelijk

 

Specifieke taken:

- Overleg directie inzake financiën en subsidies

- Overleg accountant

- Aanvragen subsidies

- Verantwoordelijk voor boekhouding

 

Bijgevoegd document Bestuursprofiel KNAS geeft een overzicht van de algemene  bestuurstaken.

Het bestuur zal tijdens de Bondsvergadering met een bestuurskandidaat komen. 

 

Wiebe Mokken