In de volgende regio's zijn samenwerkingsverbanden opgezet:

Regio West:
De regiotraining West-Nederland, in de huidige vorm, is begonnen in september 2010. De training is opgezet voor floretschermers en in twee delen gesplitst. Benjamins en pupillen trainen in Alkmaar. Voor cadetten en ouder is de training in Amsterdam. De locaties zijn o.a. gekozen op basis van bereikbaarheid voor en concentratie van schermers in de doelgroep. 

Gekozen is voor een training op woensdagavond aangezien dit het minst conflicteert met de trainingstijden van de clubs in de regio.

Trainingsinfo:

Regiotraining Alkmaar
Woensdag 18:00-20:00
Locatie: Schermzaal HollandSchermen, Tochtwaard 20, Alkmaar
Trainer: Jeroen Divendal
Assistent trainer: Marijn de Jong
Doelgroep: Benjamins en pupillen
Doel: Ontwikkelen schermvaardigheden, voorbereiden op wedstrijdcarrière en bevorderen doorstroming.

Regiotraining Amsterdam
Woensdag 20:00-22:00
Locatie: Schermzaal SCA, Frans Otten Stadion, Amsterdam
Trainer: Matthijs Rohlfs 
Assistent trainer: Daniël Nivard
Doelgroep: Cadetten en ouder
Doel: Ontwikkelen schermvaardigheden, voorbereiden op en begeleiden tijdens topsportcarrière.

Samenwerking:
De regiotraining heeft een samenwerkingsverband met de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit. Deelnemers aan de regiotraining kunnen een op maat gemaakt fysiek trainingsprogramma volgen, gebaseerd op de resultaten van tussentijdse metingen en met persoonlijke begeleiding van een personal trainer.

Toekomstvisie:
Het uiteindelijke doel is het begeleiden en ontwikkelen van jonge schermers, het vergroten van de talentpoule en deze te laten groeien naar een niveau wat op termijn een CTO in Amsterdam mogelijk moet maken. De stappen die op dit moment genomen worden richten zich in de eerste plaats op de ‘tussenstap’ van een RTC.

Resultaten:
Deelnemers aan de trainingen zijn o.a. medaillewinnaars op N(J)K’s, ranglijstaanvoerders en deelnemers aan JWK’s en wereldbekers.

Deelname:
Op uitnodiging van de regiotrainers, eventueel naar aanleiding van een intake op voordracht van clubtrainers. Hiervoor zijn de regiotrainers te benaderen.

Contact:
Matthijs Rohlfs, mrohlfs@gmail.com, 06-12997169
Jeroen Divendal, jdivendal@gmail.com, 06-51783516


Regio Oost:
Regiotraining Trainingscentrum
contactpersoon is Arvid Oostveen