De Algemene Ledenvergadering van de KNAS vind plaats op woensdag 3 Juni 2015 om 19.30 uur.

Lokatie is Kasteel de Wittenburg
Landgoed de Wittenburg 1
2244 Wassenaar

Voor vergaderstukken: zie bijgevoegde bijlagen.

 

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in de ALV is de jaarrekening met daarin de accountantsverklaring toegevoegd.