De KNAS organiseert de Nederlandse Kampioenschappen schermen in vier delen:

  1. De NK Senioren;
  2. De NK Jeugd, voor benjamins tot en met junioren;
  3. De NK Veteranen, voor schermers vanaf 40 jaar;
  4. De NK Equipe, voor verenigingsequipes op alle wapens.

De KNAS organiseert deze toernooien samen met een lokale vereniging om elkaar, in het belang van het evenement, zoveel mogelijk te versterken.

Het toernooi is voor rekening en risico van de KNAS. De vereniging stelt een begroting op die na goedkeuring van het bestuur kan worden uitgevoerd. De begroting bevat de noodzakelijke kosten, denk aan zaalhuur, EHBO, presentje voor vrijwilligers, catering en promotie. De KNAS neemt de kosten voor lopers, transport, scheidsrechters en wedstrijdleiding voor zijn rekening.

De KNAS verzorgt de convocatie, prijzen en wedstrijdleiding.

In het verleden is gebleken dat gemeentes het interessant vinden om een NK te faciliteren. Wij raden de organisatie aan om hiernaar te informeren en zonodig een niet-sluitende begroting aan de gemeente te verstrekken.

Voor de NK's voor individuele schermers kan alleen via de Nahouw worden ingeschreven. Het inschrijfgeld kan direct via de Nahouw worden voldaan of met PIN op het toernooi. De wedstrijdleiding beoordeelt de inschrijvingen.
Voor het NK equipe is een alternatieve procedure vermeld in de betreffende convocatie.

De kosten die de vereniging maakt en in de begroting waren opgenomen, kunnen na afloop van het toernooi worden gedeclareerd. 

Om de opgedane expertise niet verloren te laten gaan hebben wij er de voorkeur voor dat u het toernooi drie achtereenvolgende jaren organiseert,

Durft u met uw vereniging de uitdaging aan? Neem dan contact op met wedstrijdzaken@knas.nl