De KNAS organiseert de Nederlandse Kampioenschappen schermen in vier delen:

  1. Het NK Senioren;
  2. Het NK Jeugd, voor de leeftijdsgroepen tot en met junioren;
  3. Het NK Veteranen, voor de leeftijdsgroepen vanaf 40 jaar;
  4. Het NK Equipe, voor verenigingsequipes op alle wapens maar in 1 leeftijdscategorie.

De KNAS organiseert deze toernooien samen met een lokale vereniging om elkaar, in het belang van het evenement, zoveel mogelijk te versterken.

Het toernooi is voor rekening en risico van de KNAS. De verenging stelt een begroting op die na goedkeuring van het bestuur kan worden uitgevoerd. De begroting bevat de noodzakelijke kosten, denk aan zaalhuur, EHBO, presentje voor vrijwilligers, catering en promotie. De KNAS neemt de kosten voor lopers, transport, scheidsrechtersen en wedstrijdleiding.

In het verleden is gebleken dat gemeentes het interessant vinden op een NK te faciliteren. Wij raden de organisatie aan om hiernaar te informeren en indien nodig een niet sluitende begroting aan de gemeente te verstrekken.

Voor de NK's voor individuele schermers kan alleen via de Nahouw worden ingeschrijven. Het inschrijfgeld kan direct via de Nahouw worden voldaan of met PIN op het toernooi. De wedstrijdleiding beoordeeld de inschrijvingen.
Voor het NK equipe is een alternatieve procedure vermeld in de betreffende convocatie.

De kosten die de vereniging maakt, en in de begroting waren opgenomen, kunnen na afloop van het toernooi worden gedeclareerd. 

Om de opgedane expertice niet verloren te laten gaan vragen wij om een cyclus van 3 toernooien te verzorgen.

Durft u met uw vereniging de uitdaging aan?