De KNAS is voor haar Tuchtreglement aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekend dat de reglementen van het instituut onverkort voor de (leden van de) KNAS van toepassing zijn. Hieronder valt ook het dopingreglement en het reglement sexuele intimidatie. Bijgevoegd vind u de reglementen zoals deze momenteel gelden. Voor de meest actuele versie kunt u ook naar instituut voor sportrechtspraak.