De KNAS is voor zijn Tuchtreglement aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat de reglementen van het instituut onverkort op de (leden van de) KNAS van toepassing zijn. Hieronder valt ook het dopingreglement en het reglement sexuele intimidatie. U vindt de reglementen zoals deze op dit moment gelden op de website van het Instituut Sportrechtspraak. Specifiek voor dopingzaken zijn de volgende links relevant: Voorheen waren op deze pagina ook declaratieformulieren te vinden. Deze zijn verplaatst naar www.knas.nl/formulieren.