De KNAS is voor zijn Tuchtreglement aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat de reglementen van het instituut onverkort op de (leden van de) KNAS van toepassing zijn. Hieronder valt ook het dopingreglement en het reglement sexuele intimidatie. Bijgevoegd vindt u de reglementen zoals deze op dit moment gelden. Voor de meest actuele versie kunt u ook naar de website van het Instituut Sportrechtspraak. Voorheen waren op deze pagina ook declaratieformulieren te vinden. Deze zijn verplaatst naar www.knas.nl/formulieren.