De atletencommissie wordt bemand door drie enthousiaste topschermers. De atletencommissie behartigt de belangen van de topsporters, fungeert als spreekbuis voor topsporters en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over topsportzaken. De drie nieuwe leden van de atletencommissie zijn Bas Verwijlen, Arnaud Holstege en Sebastiaan Borst.