De atletencommissie wordt bemand door twee enthousiaste topschermers. De atletencommissie behartigt de belangen van de topsporters, fungeert als spreekbuis voor topsporters en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over topsportzaken.