Diverse vacatures voor het bestuur:

Vacature voor secretaris

Met het terugtreden van Remko Koster als bestuurder Topsport was er per december 2022 een vacature ontstaan op dit beleidsterrein. Ynet van der Veen heeft sindsdien dit domein waargenomen en zij gaf medio februari aan dat zij dit domein definitief zal behartigen. Daardoor is er een vacature voor secretaris per 13 mei 2023.

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

Het bestuursprofiel van secretaris is beschreven in de documenten rechts van deze tekst.

Geen vervanging voor PR en Wedstrijdsport

De bestuursleden Sonja Lendi (domein "PR en communicatie") en Timon Hagen (domein "Wedstrijdsport") hebben besloten om af te treden. Deze bestuursfuncties zullen niet vervangen worden. In plaats daarvan versterken wij de commissies voor de beide domeinen.