Diverse vacatures voor het bestuur:

In april 2022 komt de bestuursfunctie van secretaris vacant doordat de maximale bestuursperiode van Bert van de Flier bereikt wordt. Het bestuur draagt Ynet van Veen voor als opvolger.

De bestuursprofielen en die van secretaris en algemeenbestuurslid voor het domein Breedtesport zijn beschreven in de documenten rechts van deze tekst.