Het KNAS lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar. Dit betekent dat men gedurende het jaar wel lid kan worden maar dat opzeggingen op 31 december worden verwerkt. Het ledental is daarom op 1 januari altijd het laagst en loopt in het jaar op tot het hoogste aantal op 31 december.