Zowel de verenigingen als de leden van de verenigingen zijn aangesloten bij de bond. Er zijn op dit moment 70 verenigingen die de schermsport op 83 locaties faciliteren. Zij hebben gezamelijk 2750 leden. Een groot deel schermt actief, anderen ondersteunen het schermen, zoals bijvoorbeeld scheidsrechters en bestuurders.

Het KNAS-lidmaatschap loopt om boekhoudkundige redenen gelijk aan het kalenderjaar. Het lidmaatschap kan op elke dagvan het jaar ingaan, maar eindigt altijd per 31 december. Het ledental is daarom op 1 januari altijd het laagst en loopt in het jaar op tot het hoogste aantal op 31 december.

De secretaris van de verenigingen heeft toegang tot het cetrale ledenregistratiesysteem van de KNAS. Hij of zij onderhoudt daar de gegevens van de leden van de vereniging. Ook heeft de secretaris inzicht in de rapportages over de ontwikkeling van de lidmaatschappen.

We zien al jaren een gestage groei van gemiddeld ±100 leden per jaar en daarmee neemt de sport in populariteit toe.