Atletencommisie
De Atletencommissie vertegenwoordigt de belangen van de topsporters binnen de KNAS. De Atletencommissie voert namens de topsporters overleg met het het bestuurslid topsport over het topsportbeleid in algemene zin en de belangen van de topsporters in het bijzonder. De Atletencommissie heeft als centrale doelstelling het mede beïnvloeden van het topsportbeleid vanuit het gezichtspunt van de topsporter.
Tristian Tulen
Teun Jans Köhneke
Marleen Buitenhuis

Medische commissie
De medische commissie adviseert het bestuur over het medisch beleid.
Pieter van Gilst
info@fysiotherapievangilst.nl

Commissie Rolstoelschermen
Gaby van Achterberg

Materiaalcommissie
De materiaalcommissie draagt er zorg voor dat het KNAS-materiaal in goede vorm verkeert en zorgt voor opslag en uitgifte van het materiaal.
Evert-Jan Smit
post@ejsmit.nl
Kees Boon
kees.boon@gmail.com

PR-commissie
De commissie PR & Communicatie verzorgt de communicatie met betrokkenen binnen en buiten de schermwereld. Aansluitend op het beleidsplan van de KNAS ontplooit de commissie diverse activiteiten. De commissie werkt aan: berichten omtrent (titel)toernooien, de promotie van de schermsport en het optimaliseren van de inzet van communicatiemiddelen, zoals de KNAS website en social media.

De commissie is te bereiken via het volgende e-mail adres: media@knas.nl.
Ashley Ophorst
Jayantee Assman
Julius Wagenaar
Paul Water
Sonja Lendi

Reglementen commissie
Evert-Jan Smit
Bela Roesink

NK-commissie
De NK-commissie organiseert de NK senioren individueel in nauw samenwerking met de organiserende verenigingen, KNAS-wedstrijden, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie, KNAS-PR, het bestuurslid breedtesport en een lid van de verenigingsorganisatie maken deel uit van deze commissie.
PR-commissie vertegenwoordiging
Scheidsrecherscommissie vertegenwoordiging
Leden van de organiserende vereniging

Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken. Dit betekent dat zij de scheidsrechter ondersteunt in zijn werkzaamheden, zorgdraagt voor opleidingen en bijscholingen en het toewijzen van scheidsrechters voor internationale wedstrijden en nationale titeltoernooien.
Nico Speelman

Commissie Veteranen
Deze commissie heeft als taak om bij alle facetten van het Nederlandse veteranenschermen het bondsbestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen.
Dit advies betreft onder andere maar beperkt zich niet tot:

- de hoogte van de limieten voor deelname aan EK en WK
- de samenstelling van teams voor deelname aan EK en WK
- het veteranen wedstrijdcircuit in Nederland.

Paul van den Berg
Rick van der Weide
Paul van Dam
Ans Hom

KNAS Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten
KNAS-functionaris belast met het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden te houden in Nederland, het opstellen en publiceren van de Nederlandse wedstrijdkalender. De commissie is te bereiken via wedstrijdzaken@knas.nl.
Christiaan Jansen
Liesbeth Oskamp
Henri Faber
Paul van Dam
Lars Kramer

KNAS-internationaal
KNAS-functionaris belast met het doorverwijzen naar en het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden in het wereldbekercircuit individueel en equipe (A-toernooien, Grand-Prixwedstrijden en Satelliettoernooien) en het EFC cadettencircuit, het voorzien van verenigingen van relevante informatie ten aanzien van deze wedstrijden, het in- en uitschrij-ven van KNAS-leden voor deze wedstrijden, het verstrekken van relevante informatie ten behoeve van KNAS-ranglijsten.
Anton Oskamp (ad interim)
knas.internationaal@hotmail.com
Remco Middelveld

KNAS-opleidingen
Frans Posthuma

Toetsingscommissie
De toetsingscommissie houdt toezicht op de opleidingen schermleraren en scheidsrechters. Tot het takenpakket horen de volgende onderwerpen:
  • opstellen en evaluatie van toetsingdocumenten
  • aanwijzen van PVB-beoordelaars
  • verlenen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificatie
  • het treffen van maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB en de beoordeling en uitslag ervan
  • het evalueren van het proces en de inhoud van de PVB
Floris Nonhebel
Koos ZIjlstra

Financiële Commissie
Doel van de commissie is het beoordelen van het vastgestelde financiële beleid van de KNAS en het beheer van de geldmiddelen door het Bondsbestuur.
Paul Edridge
Sef Laschek

Talent- en Oudercommissie
De talent- en oudercommissie heeft als opdracht de ontwikkeling van talenten in al haar facetten te ondersteunen en te faciliteren. De bestuursliaison van de commissie is het bestuurslid topsport.

Commissie van Beroep
Fungeert in voorkomende gevallen als laatste beroepsmogelijkheid voor examenkandidaten bij de opleidingen die door de KNAS binnen de kwalificatiestructuur Sport worden gegeven. De commissie beoordeelt of de toetsingscommissie in redelijkheid tot haar beslissing is gekomen. De CvB bevestigt het oordeel van de toetsingscommissie of verwijst de zaak terug naar de toetsingscommissie met haar overwegingen.
Wim Vreeburg
Voorzitter toetsingscommissie van de NTTB.
Teun Plantinga

Commissie Strategie en Innovatie
Etienne Van Cann
Voorzitter
EtienneVanCann@knas.nl
Siebren Tigchelaar
Ineke Knapen
Gerard Pfann
Cheryl de Jong
Anton Oskamp