Protocol Zwarte Kaart
Als tijdens een schermwedstrijd een zwarte kaart wordt gegeven door een scheidsrechter en/of het DT wordt de volgende procedure in acht genomen:

De scheidsrechter:
 1. De scheidsrechter toont de kaart aan de betrokkene (dat kan een schermer, een coach, een ouder of wie dan ook zijn).
 2. Hij vermeldt meteen vanwege welke overtreding deze sanctie is toegepast.
 3. Hij noteert de sanctie op het wedstrijdformulier met vermelding van het betrokken en overtreden artikel uit het reglement.
 4. Hij stelt onverwijld het DT in kennis van de genomen maatregel.
Het DT:
 1. Hoort z.s.m. de scheidsrechter met betrekking tot de genomen maatregel.
 2. Hoort z.s.m. betrokken persoon met betrekking tot de vermeende overtreding.
 3. Stelt onverwijld een rapport op waarbij de verklaring van de scheidsrechter, zowel als die van de betrokken persoon op schrift worden gesteld. Het bijgevoegde standaard-formulier dient daartoe te worden gebruikt.
 4. Hoort evt. getuigen , stelt een verklaring op. Ook een getuigenverklaring indien betrokkene wel is opgeroepen, maar niet verschijnt bij het DT, dan wel weigert een verklaring af te geven en/of te ondertekenen.
 5. Vermeldt in het rapport tevens de datum, de naam van het toernooi, de organiserende instantie/vereniging, de naam van de wedstrijdleider, de namen van de DT leden en het overtreden artikel van het reglement.
 6. Laat de wedstrijdleider een verklaring opmaken m.b.t. de ter plaatse genomen maatregelen (zoals uitsluiting, verwijdering van de wedstrijdlocatie e.d.). In geval van een conflictsituatie zoals zelfde vereniging/familie etc. dient een ander DT lid de plaats van de wedstrijdleider/DT voorzitter over te nemen.
 7. Laat de voorzitter van het DT (of bij diens afwezigheid de wedstrijdleider) dit rapport ondertekenen. Zie 6 voor conflictsituatie.
Vervolgens wordt dit rapport verzonden aan:
 1. Het bondsbureau, t.a.v. het dagelijks bestuur van de KNAS.

 

De directeur van het bondsbureau van de KNAS

 1. brengt de betrokken schermer formeel op de hoogte van de automatische schorsing voor twee maanden. In de brief worden begin- en einddatum van de schorsing gespecificieerd en wordt uitgelegd hoe de verdere procedure verloopt. Afschriften van deze kennisgeving worden verstuurd aan de betrokken vereniging en de betrokken scheidsrechter. Bij buitenlanders aan hun Nationale Schermbond.
 2. plaatst de naam van de overtreder in een lijst van geschorste schermers met vermelding van de vereniging van de schermer en de schorsingsperiode. Deze lijst dient door wedstrijdorganisatoren en het DT lid dat verantwoordelijk is voor de scheidsrechters, te worden geraadpleegd om overtredingen te voorkomen. Na afloop van de schorsingsperiode dient het bondsbureau de betrokkene van de lijst te verwijderen.
De verzending van de diverse verklaringen en het rapport dienen uiterlijk 10 werkdagen na het plaats vinden van het incident te zijn verzonden aan het bondsbureau. Hiervoor geldt datum poststempel. Het mag ook als PDF file worden verzonden naar info@knas.nl.