Bondsbureau
Voor al uw vragen omtrent de bond, schermverenigingen in de buurt of andere algemene schermzaken, kunt u contact opnemen met het bondsbureau:

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Postbus 600
2700 MD  Zoetermeer
Tel: +31 (0)79 - 343.81.49
Fax: +31 (0)79 - 343.81.50
Email: info@knas.nl

Bezoekadres:
Van der Hagenstraat 26a 
2722 NT  Zoetermeer

IBAN bankrekeningnummer: NL63 ABNA 0434 5645 67

KvK nummer: 40409378

Vragen over leden administratie en financiële administratie kunnen gesteld worden aan Mw. Mariska de Boer, bij voorkeur via leden@knas.nl of via bovenstaand telefoonnummer. Vragen met betrekking tot topsportbeleid, de topsportselecties en aanverwante zaken kunnen gesteld worden via TO@KNAS.NL.  Directeur dhr. Teun Plantinga is beschikbaar voor alle overige vragen op het gebied van het bondsbureau en kan worden gemaild via directeur@knas.nl. Het telefoonnummer is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 bereikbaar. 

Bondsbestuur
Het bestuur van de KNAS kunt u bereiken via het bondsbureau. De waarnemend secretaris, dhr van de Flier, kunt u direct bereiken via secretaris@knas.nl voor vragen over bestuursonderwerpen.

Materiaal
Het groot materiaal van de KNAS wordt door dhr. Cees Boon en de heer EvertJan Smit beheerd. Voor afspraken omtrent ophalen en retourneren van dit materiaal kan er met hen contact worden opgenomen:

dhr. Evert-Jan Smit
Tel: 06-37604877
Email: materiaal@knas.nl

Voor het reserveren van materiaal moet de wedstrijd eerst worden aangemeld bij KNAS-wedstrijden, waarna het gewenste materiaal via het bondsbureau kan worden gereserveerd via info@knas.nl.  Neemt u hierover a.u.b. geen contact op met dhr. Smit.

Het adres waar, na afspraak, het materiaal kan worden opgehaald is: Einsteinweg 53, IJsselstein (U)

KNAS-wedstrijden
De wedstrijdkalender van de KNAS wordt beheerd door KNAS-wedstrijden. Het aanmelden van wedstrijden voor deze kalender kan via wedstrijden@knas.nl.

KNAS-ranglijsten
De officiele Nederlandse ranglijst van de KNAS, alsmede de ranglijst van de KNASCup worden beheerd door KNAS-ranglijsten, dhr. Oscar Kardolus. Vragen over puntentoekenningen, percentages van wedstrijden en dergelijke kunnen gesteld worden via knas.ranglijsten@hetnet.nl.

KNAS-internationaal
Alle zaken omtrent het bezoeken van internationale wedstrijden, met name voor selectie-schermers, coaches en overige begeleiders, worden behandeld door KNAS-internationaal, te bereiken via knasinternationaal@knas.nl.

KNAS-scheidsrechters
De scheidsrechterslijst wordt samengesteld op basis van gegevens van de scheidsrechterscommissie en de ledenadministratie. Onjuiste gegevens kunnen worden gecorrigeerd via het bondsbureau (zie boven). Het aan- of afmelden voor de scheidsrechterslijst verloopt via de commissie, te bereiken via scheidsrechters@knas.nl of via het bondsbureau. Ook vragen over de interpretatie van de conventie, toewijzing van straffen, de Nederlandse vertaling van het FIE wedstrijdreglement, scheidsrechter-opleidingen, vergoedingen voor reiskosten, etc. kunt u aan de scheidsrechterscommissie stellen.

Website
De website wordt beheerd door verschillende personen. Voor vragen van technische aard kunt u contact opnemen met Paul Water via webmaster@knas.nl. Voor inhoudelijke zaken kunt u terecht op het bondsbureau.