De KNAS streeft ernaar om het ledenaantal te laten groeien door het verloop van leden te verkleinen of te vertragen. Het binden van schermers via een brassard-systeem is één van de mogelijkheden om dit doel te bereiken. Een indirect gevolg van een verminderd verloop van leden kan zijn dat het schermniveau in de breedte toeneemt. Wellicht kan dat op termijn helpen bij het groeien van het schermniveau in de hoogte. Uitgangspunten voor de jeugdige schermer zijn dat het kind zich in eigenwaarde bevestigd voelt, structuur ervaart in de opbouw van de lessen, zijn prestaties ten opzichte van anderen kan vergelijken en uiteindelijk langer lid blijft van de schermvereniging.

In 2006 is door Maître Ad van der Weg, Maître Georges Derop en Hans Woltjens gestart met het maken van het eerste Brassardboekje. Het eerste boekje is geel van kleur en werd met schitterende illustraties begin 2007 geïntroduceerd tijdens het NJK en later op de kaderdag. Inmiddels is het 6e (oranje) boekje klaar: dit is een boek voor coach en schermer en gaat onder andere over mentale training.

Op het mouwembleem kun je steeds de kleur brassard waarvoor je succesvol een toets hebt afgelegd, in het mouwembleem strijken. Zie voor voorbeelden van de brassardboekjes en het mouwembleem de link hieronder.

De brassardboekjes, diploma's en mouwemblemen kunnen via het bondsbureau worden besteld door verenigingen. Het oranje boekje kan door eenieder op naam besteld worden.

Wat is het brassardsysteem?
Het systeem werkt als volgt:

  1. De leerling kan bij zijn vereniging aangeven dat hij deel wil nemen aan het Brassardsysteem.
  2. De vereniging bestelt de boekjes voor haar leerlingen bij het bondsbureau van de KNAS.
  3. Na het succesvol afronden van de schermtoets over de inhoud van het boekje, wordt een mouwembleem (eenmalig), de 'Brassard' (kleur van het behaalde niveau) en een diploma aan de leerling uitgereikt.
  4. Bij elk besteld boekje wordt de Brassard en een diploma meegeleverd. Bij het eerste gele boekje wordt het tevens het mouwembleem waar de Brassards m.b.v. een strijkbout in gestreken kunnen worden meegestuurd.
  5. De toets van de eerste drie boekjes: geel, rood en blauw, wordt afgenomen door de schermleraar van de betreffende vereniging.
  6. De laatste drie boekjes: groen, bruin en oranje worden 2 maal per jaar landelijk getoetst door een examencommissie. Informatie hierover komt via de nieuwsbrief en de website van de KNAS.
  7. In het schermpaspoort kunnen de behaalde Brassards worden opgenomen.
  8. Het doel van dit Brassardsysteem is voornamelijk gericht op het behouden en enthousiasmeren van (jeugd)leden voor de schermsport en ze een uitdaging te bieden om zich steeds weer verder te bekwamen in de schermsport.

Hoe kan je aan het Brassardsysteem meedoen?
Alle boekjes (5 per wapen) en het oranje boekje (universeel) kunnen worden besteld bij het bondsbureau in Nieuwegein. Een boekje kost €12,50 per stuk. Bij de prijs is een diploma, een mouwembleem (éénmalig bij het gele boekje) en een Brassard inbegrepen.

Verenigingen kunnen de boekjes bij het bondbureau bestellen (bestellen per 5-tal dus graag 5 of 10 of 15, etc. boekjes bestellen) door het juiste bedrag over te maken op rekeningnummer NL63 ABNA043.45.64.567, te Nieuwegein onder vermelding van het aantal boekjes, de kleur van het Brassard, het wapen en het verenigingsnummer. Zodra de betaling binnen is worden de boekjes, Brassards en diploma's zo snel mogelijk naar uw vereniging verstuurd.

Verzoek aan de verenigingen
Het is heel belangrijk dat verenigingen ons de namen, de bondsnummers, de kleur van het Brassard en het wapen van de geslaagde deelnemers doorgeven via info@knas.nl. Wij kunnen de kleur van de Brassard dan op de ledenpas van de geslaagden laten aanpassen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Teun Plantinga, info@knas.nl.

Meer informatie over het brassard-systeem in aangehecht document.