Het Selectiedocument voor 2024 is hier gepubliceerd.

 

 

FLORET

Kwalificatieprogramma internationale jeugdtiteltoernooien floret 2021-2022

COVID-19 implicaties

Vanwege de pandemie heeft het internationale circuit bijna anderhalf jaar stilgelegen. In het seizoen 2021-2022 wordt er weer een start gemaakt met internationale toernooien en daarmee met het kwalificatieprogramma. Er is echter een aanzienlijke kans dat meerdere toernooien nog worden afgelast, uitgesteld, of verplaatst. De bijgesloten kalender is daarmee nog erg onzeker en zal regelmatig aangepast moeten worden gedurende het seizoen. Het is van groot belang dat de talenten frequent contact onderhouden met de trainers van het FBT om tijdig hun programma bij te stellen wanneer nodig.

Algemeen

Het kwalificatieprogramma voor floret is gericht op het begeleiden en steunen van de ontwikkeling van talentvolle schermers op weg naar het presteren op de internationale jeugdtiteltoernooien.

Scherm(st)ers die deelnemen aan het kwalificatieprogramma kunnen worden geselecteerd voor het C/JEK en C/JWK door bondscoach Andrea Borella, lid van het KNAS floretbegeleidingsteam (FBT) verder bestaande uit Jeroen Divendal, Matthijs Rohlfs, Floris Nonhebel, Daniel Nivard en Pascal Kenter. Zonder deelname aan het kwalificatieprogramma is deelname aan internationale titeltoernooien niet mogelijk.

  • Er is geen kwalificatie uitsluitend op basis van punten. Toernooiresultaten zijn nog steeds een belangrijke factor voor kwalificatie, maar ook een aantal andere aspecten zoals bijvoorbeeld ontwikkeling en potentieel wegen mee. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de kwalificatiecriteria het document ‘kwalificatie en selectieprocedures titeltoernooien’ in de bijlage.
  • Scherm(st)ers behalen resultaten op aangewezen kwalificatietoernooien en concentreren zich op deze toernooien om ervaring op te doen en weerbaarheid onder druk te ontwikkelen. Een trainer van het FBT is waar mogelijk op de kwalificatietoernooien aanwezig om de scherm(st)ers te monitoren. Zie de bijlage ‘KNAS FBT Kalender 2021-2022’ en ‘Intake formulier FBT’ voor de lijst met kwalificatietoernooien.
  • Het kwalificatieprogramma is primair gericht op betere begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor de schermer en secundair op het omlaag brengen van de kosten van een schermseizoen. Het aanwijzen van een beperkt aantal kwalificatietoernooien en het gezamenlijk en met afgestemde begeleiding organiseren van reis en verblijf moet hieraan bijdragen. Samenwerking tussen scherm(st)ers, ouders en trainers is belangrijk om het programma te laten slagen, zelfstandigheid en professionaliteit van de scherm(st)ers te ontwikkelen en groei van een Nederlands team te bevorderen.

Procedure omtrent deelname kwalificatieprogramma

Aanmelden

Om deel te nemen aan het kwalificatieprogramma geef je je intentie aan bij het FBT middels het 'intakeformulier' in de bijlage, wat je opstuurt naar nationale.trainingsstage@gmail.com (FBT – Floris Nonhebel) en topsportcoordinator@knas.nl (Sonja Tol). Een groot aantal talenten is reeds direct aangeschreven, maar als we een talent per abuis gemist hebben dan kan deze zich direct aanmelden. Het FBT neemt dan contact met het talent op om eventuele deelname te bespreken en advies te geven voor trainings- en wedstrijdprogramma.

Training

Je stemt je trainingsprogramma af met het FBT en traint op je club, doet een fysiek programma en neemt deel aan de nationale trainingsstages en indien mogelijk aan de regiotraining. Je neemt ook deel aan trainingstoernooien in binnen- en buitenland.

Kwalificatietoernooien

In de toernooiperiode scherm je op de kwalificatietoernooien (zie kalender en intakeformulier), waarbij reis en verblijf zo veel mogelijk samen met de andere scherm(st)ers is gecoördineerd. Door zo vroeg mogelijk te plannen worden de kosten laag gehouden en kan rustig naar de toernooien worden toegewerkt. Indien op een toernooi ook equipe kan worden geschermd dan is deelname hieraan een pré. Een trainer van het FBT is waar mogelijk aanwezig om de prestaties van de scherm(st)ers te monitoren. Hierover wordt intern gecommuniceerd en feedback gegeven aan de scherm(st)ers en hun trainers.

Selectie

Op de nader te bepalen selectiedatum (vanwege de pandemie is deze nog niet exact vastgesteld) maakt de bondscoach met het FBT een voorstel welke scherm(st)ers worden geselecteerd voor het aankomende titeltoernooi. In theorie kan dit variëren van geen deelnemers tot volledige teams. Hoewel het FBT zich richt op ontwikkelperspectief van de scherm(st)ers is deelname aan het kwalificatieprogramma geen garantie voor selectie. Na de selectiedatum wordt natuurlijk doorgetraind en deelgenomen aan de resterende kwalificatietoernooien. Een uitgebreide beschrijving van de selectieprocedure wordt gegeven in het document: kwalificatie en selectieprocedures titeltoernooien.

Contact en ondersteuning

Het is te allen tijde mogelijk om contact op te nemen met iemand van het FBT en met topsportcoördinator Sonja Tol, bijvoorbeeld als je vragen of suggesties hebt. Dit doe je door een mail te sturen naar nationale.trainingsstage@gmail.com (FBT) en topsportcoordinator@knas.nl (Sonja Tol).

Het organiseren en uitvoeren van het kwalificatieprogramma is veel werk, wat door de trainers naast hun eigen werkzaamheden wordt gedaan. Er is tevens nauwelijks budget beschikbaar vanuit de KNAS. Het FBT is daarom altijd op zoek naar ondersteuning van ouders voor organisatorische zaken en fondsenwerving. Dit kan in de vorm van tips of een actieve rol. Wij horen het graag als iemand zich in wil zetten voor deze missie en bedanken de huidige vrijwilligers reeds hartelijk.