FLORET

Kwalificatieprogramma internationale jeugdtiteltoernooien floret 2016-2017

Algemeen

Het kwalificatieprogramma voor floret is gericht op het begeleiden en steunen van de ontwikkeling van talentvolle schermers op weg naar het presteren op de internationale jeugdtiteltoernooien. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen gemaakt op het traditionele kwalificatiesysteem:

  • Scherm(st)ers die deelnemen aan het kwalificatieprogramma kunnen worden geselecteerd voor het C/JEK en C/JWK door bondscoach Andrea Borella, lid van het KNAS floretbegeleidingsteam (FBT) verder bestaande uit Jeroen Divendal, Matthijs Rohlfs, Floris Nonhebel, Daniel Nivard en Tamas Kreiss. Zonder deelname aan het kwalificatieprogramma is deelname aan internationale titeltoernooien niet mogelijk.
  • Er is geen kwalificatie uitsluitend op basis van punten. Toernooiresultaten zijn nog steeds een belangrijke factor voor kwalificatie, maar niet de enige. Zie voor de kwalificatiecriteria het programma in de bijlage.
  • Scherm(st)ers halen de resultaten op aangewezen kwalificatietoernooien en concentreren zich op deze toernooien om ervaring op te doen en weerbaarheid onder druk te ontwikkelen. Een trainer van het FBT is waar mogelijk op de kwalificatietoernooien aanwezig om de scherm(st)ers te monitoren. Zie de bijlage voor de lijst met kwalificatietoernooien.

Behalve een verruiming van de mogelijkheden om geselecteerd te worden voor een titeltoernooi is het kwalificatieprogramma primair gericht op betere begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor de schermer en secondair op het omlaag brengen van de kosten van een schermseizoen. Het aanwijzen van een beperkt aantal kwalificatietoernooien en het gezamenlijk en met afgestemde begeleiding organiseren van reis en verblijf moet hieraan bijdragen. Samenwerking tussen scherm(st)ers, ouders en trainers is belangrijk om het programma te laten slagen, zelfstandigheid en professionaliteit van de scherm(st)ers te ontwikkelen en groei van een Nederlands team te bevorderen.

Zie voor meer informatie de presentatie zoals deze in mei 2016 is gegeven tijdens de nationale trainingsstage (zie bijlage).

Procedure omtrent deelname kwalificatieprogramma

Aanmelden
Om deel te nemen aan het kwalificatieprogramma geef je je intentie aan bij het FBT middels het 'intakeformulier' in de bijlage. Ook ga je akkoord met de gedragsregels omschreven in de ‘topsportovereenkomst’ die gedurende het seizoen geldig is. De beide documenten stuur je naar nationale.trainingsstage@gmail.com. Het FBT neemt contact met je op.

Training
Je stemt je trainingsprogramma af met het FBT en traint op je club, doet een fysiek programma en neemt deel aan de nationale trainingsstages en indien mogelijk aan de regiotraining. Je neemt ook deel aan trainingstoernooien in binnen- en buitenland.

Kwalificatietoernooien
In de toernooiperiode scherm je op de kwalificatietoernooien, waarbij reis en verblijf zo veel mogelijk samen met de andere scherm(st)ers is gecoördineerd. 

Door zo vroeg mogelijk te plannen worden de kosten laag gehouden en kan rustig naar de toernooien worden toegewerkt. Indien op een toernooi ook equipe kan worden geschermd dan is deelname hieraan een pré. Een trainer van het FBT is waar mogelijk aanwezig om de prestaties van de scherm(st)ers te monitoren. Hierover wordt intern gecommuniceerd en feedback gegeven aan de scherm(st)ers en hun trainers.

Selectie
Na het laatste kwalificatietoernooi besluit het FBT welke scherm(st)ers worden geselecteerd voor het aankomende titeltoernooi. In theorie kan dit variëren van geen deelnemers tot volledige teams. Hoewel het FBT zich richt op ontwikkelperspectief van de scherm(st)ers is deelname aan het kwalificatieprogramma geen garantie voor selectie.

De kwalificatiedatum is in vergelijking met vorige seizoenen naar voren geschoven door de keuze van kwalificatietoernooien, waardoor er meer tijd is om voorbereidingen te treffen voor reis en verblijf. De kwalificatiedatum voor het C/JEK ligt in december. Daarna wordt doorgetraind en deelgenomen aan de resterende kwalificatietoernooien. De kwalificatiedatum voor het C/JWK ligt vervolgens in februari.

Contact en ondersteuning

Het is te allen tijde mogelijk om contact op te nemen met iemand van het FBT, bijvoorbeeld als je vragen of suggesties hebt. Dit doe je door een mail te sturen naar nationale.trainingsstage@gmail.com.

Het organiseren en uitvoeren van het kwalificatieprogramma is veel werk, wat door de trainers naast hun eigen werkzaamheden wordt gedaan. Er is tevens nauwelijks budget beschikbaar vanuit de KNAS. Het FBT is daarom op zoek naar ondersteuning van ouders voor organisatorische zaken en fondsenwerving. Dit kan in de vorm van tips of een actieve rol. Wij horen het graag als iemand zich in wil zetten voor deze missie en bedanken de huidige vrijwilligers reeds hartelijk.