Het KNAS bestuur wordt ondersteund door een bondsbureau, dat wordt gedeeld met de Nederlandse Tafeltennisbond en Squashbond Nederland. Dit bondsbureau is het aanspreekpunt voor vragen omtrent lidmaatschappen, verenigingen, financiele zaken en beleid.

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Postbus 600
2700 MD  Zoetermeer
Tel: +31 (0)79 - 343.81.49
Fax: +31 (0)79 - 343.81.50
Email: info@knas.nl

Bezoekadres:
Van der Hagenstraat 26a 
2722 NT  Zoetermeer

Vragen over leden administratie en financiële administratie kunnen gesteld worden aan Mw. Mariska de Boer, bij voorkeur via leden@knas.nl of via bovenstaand telefoonnummer. Vragen met betrekking tot topsportbeleid, de topsportselecties en aanverwante zaken kunnen gesteld worden viaTO@KNAS.NL .  Directeur dhr. Teun Plantinga is beschikbaar voor alle overige vragen op het gebied van het bondsbureau en kan worden gemaild via directeur@knas.nl .