De KNAS, als vereniging van verenigingen, erkent dat het echte werk op de schermclub gebeurt. Daar zijn de schermers dag in, dag uit bezig met hun sport en hun club. In meer dan één opzicht zijn de verenigingen de belangrijkste peiler van het schermen in Nederland. Aandacht voor het wel en wee van die verenigingen komt dus ook op de eerste plaats.

Om de verenigingen bij te staan probeert de KNAS ondersteunende activiteiten te organiseren. Een voorbeeld hiervan is het Witte Vlekkenplan.