Bondsbureau
Voor al uw vragen omtrent de bond, schermverenigingen in de buurt of andere algemene schermzaken, kunt u contact opnemen met het bondsbureau:

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
​Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
Tel: +31 (0)6 - 4234 0974
Email: info@knas.nl

Bezoekadres:
Kelvinbaan 48, 3439MT Nieuwegein

IBAN bankrekeningnummer: NL63 ABNA 0434 5645 67

KvK nummer: 40409378

Vragen over leden administratie en financiële administratie kunnen gesteld worden via leden@knas.nl of via bovenstaand telefoonnummer.  Het telefoonnummer is bereikbaar op maan- en woensdagen van 9.00 tot 16.30 bereikbaar. 

Bondsbestuur
Het bestuur van de KNAS kunt u bereiken via het bondsbureau. De secretaris, mw. van der Veen, kunt u direct bereiken via secretaris@knas.nl voor vragen over bestuursonderwerpen.

Verenigingsontwikkeling en verenigingsondersteuning
Voor alle vragen betreffende verenigingsondersteuning en verenigingsontwikkeling kun je contact opnemen met Ineke de Graaf. Je kunt haar bereiken via e-mail (graaf@knas.nl) of telefonisch (06 212 82 052).

Materiaal
Het groot materiaal van de KNAS wordt door dhr. Cees Boon en de heer Evert-Jan Smit beheerd. Voor afspraken omtrent ophalen en retourneren van dit materiaal kan er met hen contact worden opgenomen:

dhr. Evert-Jan Smit
Tel: 06-37604877
Email: materiaal@knas.nl

Voor het reserveren van materiaal moet de wedstrijd eerst worden aangemeld bij KNAS-wedstrijden, waarna het gewenste materiaal via het bondsbureau kan worden gereserveerd via info@knas.nl.  Neemt u hierover a.u.b. geen contact op met dhr. Smit.

Het adres waar, na afspraak, het materiaal kan worden opgehaald is: Achtersloot 172 - 174, IJsselstein (U)

KNAS-wedstrijden
De wedstrijdkalender van de KNAS wordt beheerd door de commissie KNAS-wedstrijden, ondersteuning en ranglijsten. Het aanmelden van wedstrijden voor deze kalender kan via wedstrijdzaken@knas.nl.

KNAS-ranglijsten
De officiele Nederlandse ranglijst van de KNAS wordt beheerd door de commissie KNAS-wedstrijden, ondersteuning en ranglijsten. Vragen over puntentoekenningen, percentages van wedstrijden en dergelijke kunnen gesteld worden via wedstrijdzaken@knas.nl.

KNAS-internationaal
Alle zaken omtrent het bezoeken van internationale wedstrijden, met name voor selectie-schermers, coaches en overige begeleiders, worden behandeld door KNAS-internationaal, te bereiken via knasinternationaal@knas.nl.

KNAS-scheidsrechters
De scheidsrechterslijst wordt samengesteld op basis van gegevens van de scheidsrechterscommissie en de ledenadministratie. Onjuiste gegevens kunnen worden gecorrigeerd via het bondsbureau (zie boven). Het aan- of afmelden voor de scheidsrechterslijst verloopt via de commissie, te bereiken via scheidsrechters@knas.nl of via het bondsbureau. Ook vragen over de interpretatie van de conventie, toewijzing van straffen, de Nederlandse vertaling van het FIE wedstrijdreglement, scheidsrechter-opleidingen, vergoedingen voor reiskosten, etc. kunt u aan de scheidsrechterscommissie stellen.

Website
De website wordt beheerd door verschillende personen. Voor vragen van technische aard kunt u contact opnemen met Paul Water via webmaster@knas.nl. Voor inhoudelijke zaken kunt u terecht op het bondsbureau.