NTTB en SBN

De KNAS is m.i.v. 1 juni 2011 een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en Squashbond Nederland (SBN). De KNAS is nu, net als de NTTB en SBN, gevestigd in Zoetermeer. De drie bonden delen huisvesting, personeel en expertise met elkaar zodat er meer continuiteit en kwaliteit kan worden bereikt. Lees ook het artikel hierover op SportknowhowXL

De NTTB is een olympische sportbond met ruim 30.000 leden en ruim 600 verengingen. 

SBN is een sportbond met 18.000 leden en zeer veel beoefenaren buiten verenigingsverband. Klik naar de sites voor meer informatie. 

 

Verleden

De KNAS heeft van 1 januari 2004 tot en met 31 mei 2011 samengewerkt met de Nederlandse Handboog Bond (NHB). De NHB is een middelgrote bond met ruim 10.000 leden en 250 verenigingen. Zij kent net als de KNAS een lange geschiedenis van meer dan 80 jaar. Een zichtbaar resultaat van de samenwerking was dat de werkzaamheden van beide bondsbureaus in Rosmalen waren samengevoegd. De handboogbond en de schermbond 'deelden' personeel op het gebied van directie, ledenadministratie, breedtesport en topsport. Hiernaast zijn er vele resultaten die minder zichtbaar zijn gerealiseerd, zoals toekenningen van subsidies waarvoor de KNAS zelfstandig niet in aanmerking zou komen.