NTTB

De KNAS is m.i.v. 1 juni 2011 een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). De KNAS is nu, samen met  de NTTB gevestigd in Nieuwegein. De twee bonden delen huisvesting, personeel en expertise met elkaar zodat er meer continuiteit en kwaliteit kan worden bereikt.

De NTTB is een olympische sportbond met ruim 30.000 leden en ruim 600 verengingen. 

 

Verleden

De KNAS heeft van 1 januari 2004 tot en met 31 mei 2011 samengewerkt met de Nederlandse Handboog Bond (NHB). De NHB is een middelgrote bond met ruim 10.000 leden en 250 verenigingen. Zij kent net als de KNAS een lange geschiedenis van meer dan 80 jaar. Een zichtbaar resultaat van de samenwerking was dat de werkzaamheden van beide bondsbureaus in Rosmalen waren samengevoegd. De handboogbond en de schermbond 'deelden' personeel op het gebied van directie, ledenadministratie, breedtesport en topsport. Hiernaast zijn er vele resultaten die minder zichtbaar zijn gerealiseerd, zoals toekenningen van subsidies waarvoor de KNAS zelfstandig niet in aanmerking zou komen.