Het Selectiedocument voor 2024 is hier gepubliceerd

 

DEGEN

Kwalificatieprogramma internationale jeugdtiteltoernooien Degen 2021-2022

COVID-19 implicaties
Vanwege de pandemie heeft het internationale circuit bijna anderhalf jaar stilgelegen. In het seizoen 2021-2022 wordt er weer een start gemaakt met internationale toernooien en daarmee met het kwalificatieprogramma. Er is echter een aanzienlijke kans dat meerdere toernooien nog worden afgelast, uitgesteld, of verplaatst. De bijgesloten kalender is daarmee nog erg onzeker en zal regelmatig aangepast moeten worden gedurende het seizoen. Het is van groot belang dat de talenten frequent contact onderhouden met de trainers van het DBT om tijdig hun programma bij te stellen wanneer nodig.

Algemeen
Het kwalificatieprogramma voor degen is gericht op het begeleiden en steunen van de ontwikkeling van talentvolle schermers op weg naar het presteren op de internationale jeugdtiteltoernooien.

 

  • Scherm(st)ers die deelnemen aan het kwalificatieprogramma kunnen worden geselecteerd voor het C/JEK en C/JWK door het degen begeleidingsteam (DBT) bestaande uit Christian Jelders, Cheryl de Jong en Matthijs de Vries.
  • Er wordt niet op basis van punten op de ranglijst geselecteerd. Toernooiresultaten zijn nog steeds een belangrijke factor voor kwalificatie, maar ook andere aspecten zoals bijvoorbeeld ontwikkeling en potentieel.
  • Scherm(st)ers halen de resultaten op aangewezen kwalificatietoernooien en concentreren zich op deze toernooien om ervaring op te doen en weerbaarheid onder druk te ontwikkelen. Een trainer van het DBT is waar mogelijk op de kwalificatietoernooien aanwezig om de scherm(st)ers te coachen en te beoordelen.

Het kwalificatieprogramma (zie pdf file op deze site) is primair gericht op betere begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor de schermer en secundair op het omlaag brengen van de kosten van een schermseizoen. Het aanwijzen van een beperkt aantal kwalificatietoernooien en het gezamenlijk en met afgestemde begeleiding organiseren van reis en verblijf moet hieraan bijdragen. Samenwerking tussen scherm(st)ers, ouders en trainers is belangrijk om het programma te laten slagen, zelfstandigheid en professionaliteit van de scherm(st)ers te ontwikkelen en groei van een Nederlands team te bevorderen.

Procedure omtrent deelname kwalificatieprogramma

Aanmelden

Om deel te nemen aan het kwalificatieprogramma geef je je intentie aan bij het DBT middels het 'intakeformulier DBT 2021-2022' in de bijlage. Dit formulier kan je inzenden naar topsportcoordinator@knas.nl.

Training

Je stemt je trainingsprogramma af met het DBT en traint op je club, doet een fysiek programma en neemt deel aan de nationale trainingsstages en zo veel mogelijk aan de centrale trainingen op zondagen of in vakanties.

Kwalificatietoernooien

In de toernooiperiode scherm je op de kwalificatietoernooien, waarbij reis en verblijf zo veel mogelijk samen met de andere scherm(st)ers is gecoördineerd.

Door zo vroeg mogelijk te plannen worden de kosten laag gehouden en kan rustig naar de toernooien worden toegewerkt. Indien op een toernooi ook equipe kan worden geschermd dan is deelname hieraan een pré. Een trainer van het DBT is waar mogelijk aanwezig om de prestaties van de scherm(st)ers te beoordelen. Hierover wordt intern gecommuniceerd en feedback gegeven aan de scherm(st)ers en hun trainers.

Selectie

Op de nader te bepalen selectiedatum (vanwege de pandemie is deze nog niet exact vastgesteld) maakt het DBT een voorstel welke scherm(st)ers worden geselecteerd voor het aankomende titeltoernooi. In theorie kan dit variëren van geen deelnemers tot volledige teams. Na de selectiedatum wordt uiteraard doorgetraind en deelgenomen aan de resterende kwalificatietoernooien. Een uitgebreide beschrijving van de selectieprocedure wordt gegeven in het document: kwalificatie en selectieprocedures titeltoernooien.

Contact en ondersteuning
Het is te allen tijde mogelijk om contact op te nemen met iemand van het DBT en de topsportcoördinator Sonja Tol, bijvoorbeeld als je vragen of suggesties hebt. Stuur een email naar topsportcoordinator@knas.nl of een DBT trainer.


Het organiseren en uitvoeren van het kwalificatieprogramma is veel werk, wat door de trainers naast hun eigen werkzaamheden wordt gedaan. Er is tevens nauwelijks budget beschikbaar. Het DBT is daarom op zoek naar ondersteuning van ouders voor organisatorische zaken en fondsenwerving. Dit kan in de vorm van tips of een actieve rol. Wij horen het graag als iemand zich in wil zetten voor deze missie en bedanken de huidige vrijwilligers reeds hartelijk.