Talenten
Ook voor de KNAS is talentidentificatie en talentontwikkeling belangrijk. Zonder talent is er immers geen topsport mogelijk. We doen er dus alles aan om jonge ambtieuze schermers te ondersteunen in hun ontwikkeling tot topsporter.

Talenten
Ook voor de KNAS is talentidentificatie en talentontwikkeling belangrijk. Zonder talent is er immers geen topsport mogelijk. We doen er dus alles aan om jonge ambtieuze schermers te ondersteunen in hun ontwikkeling tot topsporter. Deze inspanning wordt zowel door breedtesport als door topsport ondersteund en volgt het Meerjaren Opleidingsplan Schermen.
 

Dit uit zich niet alleen in aandacht voor zaken als het afvaardigen van delegaties naar internationale titeltoernooien voor junioren en cadetten, maar ook in een nieuwe impuls voor de talentvolle jeugd: het opzetten en het begeleiden van regiotrainingen die juist zijn gericht op het identificeren en ontwikkelen van talent.
 

Ondersteuning voor talentvolle schermers.
De KNAS heeft in samenwerking met NOC*NSF talentprofielen opgesteld. Hierbinnen zijn drie statussen gedefinieerd: Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Beloft (B). Als je aan een van de profielen voldoet, wordt je een status toegekend. Dit gebeurt twee keer per jaar. Je regionale Olympisch steunpeunt kan dan aangeven van welke voorzieningen van het NOC*NSF en van je regionale steunpunt je gebruik kunt maken.

Wijzigingen in het talentenprofiel 2010