Het Jeugdpuntentoernooi (JPT) is een laagdrempelig toernooi waar jeugdschermers kunnen schermen tegen tegenstanders van hun eigen leeftijd en niveau.  Het toernooi wordt 10 maal per jaar, meestal op de 3e zaterdag van de maand, gehouden in samenwerking met een vereniging. De inschrijving opent om 12:00u en sluit om 12:30u. Het toernooi start om 13:00u en duurt tot 16:00u.

Het is een toernooi dat bij uitstek geschikt is voor (beginnende) jeugdschermers. Alle wapens zijn welkom. Tot 12 jaar wordt er op een klein wapen geschermd, daarna op een groot wapen.  Wij streven ernaar dit seizoen volledig elektrisch te gaan schermen (voor floret geldt dit jaar nog een overgang). In de handleiding kun je precies lezen wat de regels zijn en aan welke eisen je materiaal moet voldoen.

De toernooiformule is ook ideaal voor beginnende scheidsrechters: het toernooi wordt dan ook gebruikt voor de opleiding van scheidsrechters. Daarnaast wordt iedere deelnemende vereniging verzocht één of meerdere scheidsrechters te sturen. De oudere jeugd wordt ook gevraagd om – naast dat ze als schermer deelnemen – ook een bijdrage te leveren als scheidsrechter (overigens alleen als je meer dan 2.000 punten hebt en je wordt begeleid via de scheidsrechtersopleiding).

Gedurende 3 uur wordt er geschermd. Voor elke gemaakte treffer en gewonnen partij worden punten gegeven waarmee verschillende diploma’s worden verdiend. Het is voor velen de ideale kennismaking met de wedstrijdsport en een mooie opstap naar KNAS-toernooien.

Een groot toernooi zoals het JPT kan alleen bestaan met inzet van vrijwilligers. Daarnaast zijn er veel ouders en andere vrijwilligers betrokken bij de organisatie, jurering en materiaalverzorging. De meewerkende vereniging verzorgt de indeling van de zaal, opent het toernooi en overhandigt de diploma's en insignes, emblemen die op het schermpak gedragen mogen worden.

Het toernooi

Inschrijven doe je bij voorkeur via de Nahouw, Bij de eerste deelname van het seizoen (of je allereerste deelname) neem ook het ingevulde inschrijfformulier mee. Mocht je problemen hebben met inschrijven, stuur dan een mail naar de organisatie op JPT@knas.nl.

Voor het eerst in jaren zien wij ons gedwongen de deelnameprijs iets te verhogen. De deelname bedraagt € 50,00 per jaar (abonnementstarief - voor een 2e of 3e kind binnen een gezin gelden aangepaste tarieven) of € 20,00 per losse wedstrijd. Ook al besluit je per toernooi te betalen, je betaalt totaal nooit meer dan de geldende abonnementsprijs.

Op de dag zelf moet je je aanmelden tussen 12:00 en 12:30u, hetzij ter plekke of telefonisch. Loop je iets laat, bel dan altijd naar 06-44892469, noem het wapen waarop je schermt, je geboortejaar (groot of klein wapen), bij sabel en floret of je elektrisch schermt, en je naam. Gebruik geen voicemail of sms. Zet dit nummer in je telefoon, je hebt er niets aan als het thuis ligt! Bent je niet aangemeld om 12:30u dan is de kans heel groot dat je niet mee kunt doen.

Een actueel overzicht van de wedstrijden die deel uitmaken van het JPT tref je hieronder aan. Hou dit in de gaten, want de inhoud kan aangepast worden. De locatie is voorzien van een link naar een routekaart.

Datum Wedstrijd Niveau Plaats

Uitslagen van het toernooi komen beschikbaar op deze pagina in de vorm van een downloadbaar Excel-bestand. Wij streven ernaar om dit een of twee dagen na het toernooi online te hebben.

Overige informatie

  • Mocht je interesse hebben in de scheidsrechteropleiding kun je contact opnemen met breedtesport@knas.nl.
  • Wij stellen het op prijs als je vereniging een JPT zou willen faciliteren. Hiervoor kun je contact opnemen met Sjoerd Jaarsma via jpt@knas.nl.
  • Mochten er ervaren scheidsrechters/maîtres (scheidsrechtersniveau 2 of 3) zijn die ons willen helpen bij het runnen van de scheidsrechtersopleiding op het JPT, spreek dan Sjoerd of Lars hierop aan. De bedoeling is dat er ieder toernooi tenminste twee begeleiders op de vloer aanwezig zijn om scheidsrechters-in-opleiding te assisteren. Wij zijn op zoek naar 4 tot 6 personen die zich hiervoor willen inzetten in principe eens in de twee maanden. We zijn aan het bezien of hier een reiskostenvergoeding tegenover kan staan.

 

 

Op het moment zijn er geen bijzondere maatregelen inzake COVID-19 van kracht, maar dat betekent niet dat we niet voorzichtig moeten zijn:
 
Organisatie Jeugdpuntentoernooi