Recreatiesport
Recreatiesport is een belangrijk maatschappelijk gegeven. Het accent ligt op het plezierig bezig zijn en recreatieve wedstrijden worden wel geschermd om te winnen, maar deelname is belangrijker dan winnen. De deelnemers willen fit blijven en tijdelijk uit de sfeer van dagelijkse beslommeringen zijn. Zij willen hierbij niet allerlei verplichtingen op zich nemen m.b.t. regelmatige deelname aan trainingen. Het niveau waarop de deelnemers sporten loopt zeer uiteen. Plezier, ontspanning en sociaal contact zijn van primair belang.

Voorbeelden van evenementen die onder recreatiesport vallen zijn: clubkampioenschappen, ontmoetingen tussen clubs (een club nodigt de andere uit), het Jeugdpuntentoernooi (JPT), invitatiewedstrijden (verenigingen organiseren een toernooi en nodige meerdere andere verenigingen of individuen uit: het betreft hier vaak een jaarlijks herhalende wedstrijd zoals bijv. het Schelvispekel toernooi).

Nb Wedstrijden die onder de noemer recreatiesport vallen tellen niet voor de Nederlandse ranglijst.

Voor recreatieve wedstrijden gelden afwijkende materiaaleisen dan voor wedstrijdsport en topsport. Dit is met name gedaan om de drempel voor het organiseren van recreatieve uitwisselingen tussen verenigingen en recreatieve toernooien bereikbaar te maken voor schermers die gebruik maken van verenigingsmateriaal.