Nieuwe verenigingen moeten het volgende regelen:

  1. maak statuten
  2. laat deze door een notaris vaststellen (daarmee krijgt de vereniging volledige rechtsbevoegdheid)
  3. meld de vereniging aan bij de Kamer van Koophandel 
  4. verzoek om het lidmaatschap van de KNAS met meezending van de statuten.

Iedere bij de KNAS aangesloten vereniging is adequaat verzekerd voor alle activiteiten die tot de normale bezigheden van een sportvereniging worden gerekend. Dit strekt zich dus ook uit tot introducties, clinics, workshops en demonstraties. Wanneer een vereniging een filiaal begint, zoals beoogd in het Witte Vlekkenplan dan valt ook dit onder de verzekering. Dit kan indien nodig ook schriftelijk aan instanties (gemeenten bijvoorbeeld) door de KNAS mede gedeeld worden.
Indien er activiteiten worden ontplooid buiten de vereniging om, zoals voor een nieuw op te richten vereniging, dan valt dit nog niet onder de verzekering, totdat de vereniging zich als (aspirant) lid heeft gemeld bijde KNAS.