Breedtesport

Breedtesport omvat bijna alle activiteiten van het schermen behalve die gericht zijn op wedstrijdsport, talentontwikkeling en topsport. We spreken van topsport als er meer dan 20 uur per week gesport wordt en dat is voor weinigen weggelegd.

Binnen de breedtsport heeft het recreatieve aspect vaak de overhand maar dat impliceert niet dat er niet serieus wordt deelgenomen aan wedstrijden. De nationale ranglijst is er dan ook voor de wedstrijdschermer.

Als bond richten we ons op alle actieve deelnemers aan de schermsport.