Informatie over boeken en artikelen over schermen

Het aantal schermboeken groeit gestaag. De eerste gedrukte exemplaren stammen uit het begin van de 16e eeuw. Daarna volgden meer dan duizend andere titels.

De publicaties tot 2000 zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht door Henk Pardoel in: Fencing, A bibliography. Op basis van dit boek is een on-line samenvatting beschikbaar gesteld, zodat aanschaf niet noodzakelijk is om de informatie te verkrijgen.

Kijk op: http://www.fencingbibliography.com/

Nieuwe boeken en artikelen die onder aandacht van de KNAS worden gebracht zullen op deze plaats worden genoemd.