Wedstrijdkalender
Het aanmelden van wedstrijden op de wedstrijdkalender kan bij en in overleg met KNAS-wedstrijden
Dit geldt ook voor NK's. Wees er tijdig bij om van een geschikte datum gegarandeerd te zijn, want de kalender loopt snel vol.

Toestemming
Voor alle wedstrijden in de 3 bovenstaande categorieën geldt dat op grond van artikel 18 het Algemeen Reglement van de K.N.A.S. de organiserende vereniging toestemming dient te vragen om te wedstrijd te mogen organiseren. Dit geldt niet voor clubkampioenschappen en ontmoetingen tussen clubs. De Richtlijn die de K.N.A.S. hanteert voor het vragen van toestemming is of het gaat om een wedstrijd die niet op de gebruikelijke trainingslocatie en trainingsuren wordt gehouden. De praktische reden voor het toestemming vragen is om de wedstrijdkalender een evenwichtige samenstelling te kunnen geven. Daarnaast is het van belang dat de K.N.A.S. op de hoogte is van toernooien, zodat er bij incidenten een beroep kan worden gedaan op de verzekering van de K.N.A.S. Het is niet in het belang van het Nederlandse schermen als er op dezelfde dag soortgelijke wedstrijden gehouden zouden worden. Er wordt zo goed mogelijk getracht de wedstrijden gespreid te organiseren. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken als de doelgroepen verschillen en verplaatsen van toernooien op moeilijkheden stuiten. Alle wedstrijden, dus topsport, wedstrijdsport en recreatiesport, worden opgenomen in de wedstrijdkalender.

Onderaan deze pagina vindt u de procedure voor het aanmelden van wedstrijden en een aanmeldingsformulier in Excel.

KNAS Keurmerk
De werkwijze voor de organisatie van KNAS Keurmerk wedstrijden is gedocumenteerd in het document KNAS Keurmerk. Naast een begroting is het noodzakelijk ook het bijbehorende sjabloon voorafgaand aan de wedstrijd te sturen naar de KNAS coördinator. Zie het KNAS Keurmerk document voor de termijnen.

Vanaf 1 januari wordt de import van gegevens uit de Nahouw naar de wedstrijdsoftware en de export van de resultaten naar de KNAS website geregeld via de wedstrijdinvoer module. Lees hiervoor de documentatie.

Hulp
Hulp bij wedstrijdorganisatie nodig? Er kan advies worden gevraagd bij de leden van de commissie "KNAS Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten".