De door de KNAS gehanteerde tarieven voor diensten en andere zaken

De tarieven van de KNAS worden jaarlijks vastgesteld aan het einde van het voorafgaande jaar. Onderstaande bedragen zijn geldig voor het kalenderjaar 2017. 

Indien toernooiorganisaties afwijken van de standaard kilometervergoeding welke de KNAS hanteert, dan verzoeken wij deze organisaties wel met klem om dit expliciet te vermelden in haar uitnodigingen zodat ontevreden gezichten achteraf worden voorkomen.

Daarnaast is de KNAS verplicht om over bepaalde tarieven het 21% BTW tarief door te belasten. Dit wordt in rekening gebracht bij de huur van materiaal en het plaatsen van advertenties.

* Reiskosten zijn forfaitaire vergoedingen ter dekking van alle reiskosten, dus inclusief parkeer, tol, en overige kosten.

Contributie:

Senioren (21 jaar en ouder) € 47,50
Jeugd (20 jaar en jonger) € 23,75
Tijdelijk introductie lidmaatschap (TIL)** € 5,00

** Dit lidmaatschap is voor een vaste periode van 3 maanden, eindigd automatsich en kan 1 malig verstrekt worden per natuurlijk persoon.

 

Materiaal:

Aanwijsinrichting, per dag/weekend € 16,53 ex BTW
€ 20,00 in BTW
Metalen loper, per dag/weekend € 16,53 ex BTW
€ 20,00 in BTW
Tape, per rol € 12,40 ex BTW
€ 15,00 in BTW

Documenten:

Spelregelboekje € 12,50
Brassardboekjes per 5 € 62,50

Reiskosten:

Binnenland, per km € 0,19
Buitenland, per km € 0,19

Dagvergoeding:

Scheidsrechters, binnenland € 20,00
Scheidsrechters, buitenland € 35,00

Inschrijfgeld:

NK Individueel € 20,-
NK Equipe € 40,-

Advertenties:

Website, per kwartaal € 130,- ex BTW
€ 154,70 in BTW
Website, per jaar € 395,- ex BTW
€ 470,05 in BTW

Overige:

Administratieve boetes € 15,-