De door de KNAS gehanteerde tarieven voor diensten en andere zaken

De tarieven van de KNAS worden jaarlijks vastgesteld aan het einde van het voorafgaande jaar. Onderstaande bedragen zijn geldig voor het kalenderjaar 2019. 

Als je als toernooiorganisatie wilt afwijken van de standaard kilometervergoeding die de KNAS hanteert, dan vragen we je met klem om dit vooraf expliciet te melden aan de betrokkenen zodat ontevreden gezichten achteraf worden voorkomen.

De KNAS is verplicht om over bepaalde tarieven het 21% BTW-tarief door te belasten. Dit wordt in rekening gebracht bij de huur van materiaal en het plaatsen van advertenties.

* Reiskosten zijn forfaitaire vergoedingen ter dekking van alle reiskosten, dus inclusief parkeer-, tol- en overige kosten.

Contributie:

Senioren (21 jaar en ouder) € 58,50
Jeugd (20 jaar en jonger) € 29,25
Tijdelijk introductie lidmaatschap (TIL)** € 5,00

** Dit lidmaatschap is voor een vaste periode van 3 maanden, eindigt automatsich en kan eenmalig verstrekt worden per natuurlijk persoon.

 

Materiaal:

Aanwijsinrichting, per dag/weekend € 16,53 excl. BTW
€ 20,00 incl. BTW
Metalen loper, per dag/weekend € 16,53 excl. BTW
€ 20,00 incl. BTW
Tape, per rol € 12,40 excl. BTW
€ 15,00 incl. BTW

Documenten:

Spelregelboekje € 12,50
Brassardboekjes per 5 € 62,50

Reiskosten:

Binnenland, per km € 0,19
Buitenland, per km € 0,19

Dagvergoeding:

Scheidsrechters, binnenland € 20,00
Scheidsrechters, buitenland € 35,00

Inschrijfgeld:

NK Individueel € 20,00
NK Equipe € 40,00

Advertenties:

Website, per kwartaal € 130,00 excl. BTW
€ 154,70 incl. BTW
Website, per jaar € 395,00 excl. BTW
€ 470,05 incl. BTW

Overige:

Administratieve boetes € 15,00

 

Boete voor administratief verzuim cf artikel 5lid7 van de statuten: € 50,00