De opleidingen tot schermleraar is opgebouwd uit een aantal cursussen welke die overeenkomen met de internationale structuur voor sportopleidingen en kenmerkt zich door:

  • Het doel van deze cursussen is het op een hoog niveau opleiden van (assistent) schermleraren. 
  • De opleiding is competentie gericht opgebouwd waardoor er voor reeds eerder verworven competenties vrijstellingen mogelijk zijn.
  • De opleiding voor niveau 2 duurt 1 jaar en voor niveau 3 en 4 duren 2 jaar
  • In principe zal er elke maand een cursusdag zijn. (Veelal de zaterdag)
  • Van de cursisten wordt een hoge mate van zelfstandigheid en inzet verwacht.
  • De a.s. schermleraren worden breed opgeleid. Een goede eigen vaardigheid op de diverse wapens aan het begin van de cursus is een vereiste. Verder zal er o.a. aandacht besteed worden aan vakken zoals anatomie, trainingsleer, mentale training enz.
  • Een groot deel van de opleiding zal  decentraal op een schermvereniging in de buurt plaats vinden. Een lijst van de op dit moment bekende opleiders (Leercoaches/ praktijkbegeleiders , experts  en PVB beoordelaars) vindt u  in de bijlage. Alle cursisten moeten een praktijkbegeleider hebben. (Niveau 4 tenminste 2 praktijkbegeleiders)
  • Docenten van de opleiding zijn o.a.: Maitre J. Divendal, Maitre G. Derop. Gastdocenten: Maître R.Janssen, Prevot A.Moraru – mentale training, mevr dr. Klein  Ethiek, Hr Booiman – Didactisch begeleiden e.a. 
  • Een praktijkbegeleider is zeer belangrijk aangezien het grootste deel van de opleiding van de aankomende schermleraar op de Schermvereniging zal plaats vinden middels lesbeoordelingen

Om een goede start te kunnen  maken wordt er een intake gesprek gehouden. Hierin zal er o.a. een motivatiegesprek plaats vinden, de eigen vaardigheidstest (zie document EVC) besproken, de reeds verworven competenties geïnventariseerd en een praktijktest op de diverse wapens.

De cursussen worden afgesloten met een officieel examen, de Proeve Van Bekwaamheid (PVB). Deze bestaat uit een schriftelijk examen over de theorie en een praktijk gedeelte waarin alle benodigde vaardigheden worden beoordeeld. De werkwijze in deze toets wordt beschreven in de NOC*NSF Toetsdocument voor schermen die hier als bijlage zijn opgenomen. 

De volgende opleidingscyclus start medie 2019. U kunt zich hier aanmelden.