De scheidsrechter

Zonder scheidsrechter geen wedstrijden! Er moet iemand zijn die de wedstrijden in goede banen leidt. Deze persoon is de scheidsrechter. Hij is de enige die beoordeelt wie treft en wat er op de loper gebeurt wel of niet kan. Ook is hij verantwoordelijk voor de veiligheid op de loper. Dit alles vraagt om een gedegen kennis die wordt opgedaan in opleidingen en opgefrist in bijscholingen. De inzet van de jurerende vrijwilliger wordt vaak onderschat. Net als schermers reist hij stad en land af om een hele dag op de benen te staan. Gelukkig staat de scheidsrechter er niet alleen voor. De scheidsrechter wordt ondersteund door de scheidsrechterscommissie.

De scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken. Dit betekent dat zij de scheidsrechter ondersteunt in zijn werkzaamheden, zorg draagt voor opleidingen en bijscholingen en het toewijzen van scheidsrechters voor internationale wedstrijden en nationale titeltoernooien.

Opleidingen
Elk jaar start de scheidsrechtersopleiding tweemaal. De opleider verbonden aan de commissie verzorgt deze opleidingen. Bijscholingen vinden op onregelmatige basis plaats. Lees meer informatie over de opleidingspagina.

Ondersteuning en uitzending
De commissie zorgt in het algemeen voor ondersteuning van de scheidsrechter. Voor de toewijzing van scheidsrechters aan FIE-toernooien en andere internationale toernooien is een coördinator binnen de scheidsrechterscommissie toegewezen. Deze coördinator wijst eventuele KNAS-afgevaardigden aan voor internationale toernooien met het oog op ontwikkeling van internationaal potentieel binnen het scheidsrechterscorps. Dit gebeurt in samenspraak met andere commissieleden.

Bereikbaarheid
De commissie is bereikbaar via e-mail (scheidsrechters@knas.nl) of in persona op alle officiële KNAS-wedstrijden waar het Directoire Technique ondermeer wordt bemand door één lid van de commissie.