Wat is topsport eigenlijk? Topsport kent vele facetten. Topsport is emotie. Hele naties leven mee wanneer ‘hun‘ spelers strijden voor de overwinning. Topsport is ook vermaak; het is één van de meest besproken onderwerpen in het dagelijks leven. In de afgelopen jaren is de belangstelling voor topschermsport bijzonder sterk gegroeid door de stijgende prestaties van onze topschermers.

Maar, wat is topsport nu concreet als we ons beperken tot het uitgangspunt van de sporter?

Hier volgt een aantal definities:

  • Zij die presteren op het niveau van finales van Europese- en Wereldkampioenschappen (A-categorie) en/of Olympische Spelen, uitgaande van een voldoende aantal internationale vertegenwoordigers in de tak van sport en sportbeoefenaars die door hun jeugdige leeftijd en/of door hun gebrek aan ervaring nog niet rijp zijn voor wedstrijden op het hoogste internationale niveau, maar die de belofte inhouden om tot de A-categorie te gaan behoren.
  • Topsport bevat alle activiteiten die leiden tot een nationale vertegenwoordiging op internationale kampioenschappen. Alle Nationale kampioenschappen en Nationale toernooien vallen hier dus niet onder. NOC*NSF beperkt de topsportdefinitie dan nog verder tot de beste 8 van de wereld.
  • Een sporter die de potentie heeft om het hoogste in zijn of haar sport te bereiken en daartoe ten minste 20 à 25 uur per week aan die sport wil wijden. Werk of studie daarnaast is niet onmogelijk, maar topsport is in feite een beroep dat je in deeltijd of voltijds beoefent.

De topsportdefinitie van NOC*NSF: de beste 8 van de wereld is erg smal, maar geeft wel aan waar het om gaat. Een topsporter heeft niet alleen de ambitie om op dit niveau te acteren, maar richt ook zijn leven zodanig in dat topsport centraal staat en zaken als werk en studie daaraan ondergeschikt zijn.