In het seizoen 2012-2013 heeft de scheidsrechterscommissie in samenwerking met Veilig Sport Klimaat de scheidsrechtersopleiding herzien. De opleiding die hieruit is voortgekomen is sinds het seizoen 2013-2014 NOC-NSF geaccrediteerd. 

Aanmelden
De opleiding start twee keer per jaar en kent twee examenmomenten.  U kunt zich reeds aanmelden door het bijgaande inschrijfformulier op te sturen naar scheidsrechters@knas.nl. Ten tijde van het volgende instroommoment ontvangt u een uitnodiging. U dient een scheidsrechterscoach te benoemen die  gedurende uw opleiding helpt tot het worden van een competente scheidsrechter. Voor het selecteren van de coach dient u er rekening mee te houden dat deze minimaal het diploma heeft voor het niveau waarop u examen wilt gaan doen. De scheidsrechterscommissie kan u helpen zo’n coach voor u uit te zoeken. Als u direct met opleidingsniveau 3 wilt beginnen, dan kunt u dit aanvragen bij de scheidsrechterscommissie. Zij bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.

De opleiding
Gedurende de opleiding zijn er in totaal meerdere contactmomenten. Het eerste contactmoment is bij de start van de opleiding. Hier kunnen eventuele vragen gesteld worden en zal verdere informatie toegelicht worden.
Het tweede contactmoment is wanneer een commissielid tussentijds de voortgang met u bespreekt. Hiervoor ontvangt u tips en eventueel een advies over de nog te verbeteren punten voordat u examen kunt doen. Gedurende uw opleiding zult u enkele malen geobserveerd worden door leden van de scheidsrechterscommissie.
Het derde contactmoment is het examen.

Tijdens de opleiding tot scheidsrechter beoefent u het scheidsrechtersvak tijdens trainingen en wedstrijden. Nadat u een wedstrijd heeft bezocht, vult u samen met uw coach een reflectieformulier in. In totaal moeten er voor niveau 3 minstens 6 formulieren worden ingevuld.

Examen
Het examen omvat een theorie- en een praktijkexamen. In het theorie-examen zijn de vragen onderverdeeld in 3 categorieën: Algemeen, Wapenspecifiek en Straffen.
Het praktijkexamen ziet er als volgt uit: als scheidsrechter leidt u de wedstrijden die tijdens een toernooi  worden geschermd (bijvoorbeeld het Ferrum Vetum). De examencommissie zal observeren hoe de wedstrijd door u wordt geleid. Aandachtspunten hierbij zijn: handgebaren, beoordelingen van acties, straffen, uitstraling naast en op de loper.

Kosten
De kosten voor de scheidsrechtersopleiding zijn voor niveau 1 en 2 €50. Voor niveau 3 betaalt u €300, inclusief een scheidsrechterspak van Barsoi. Indien u wilt doorstromen naar een hoger niveau en reeds een pak hebt, dan bedragen de kosten €75.

In veel gevallen is het mogelijk dat voor deze opleiding een subsidie kan worden ontvangen. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, of vanuit het programma "Veilig Sportklimaat", als uw vereniging daaraan meedoet. Wanneer u geen subsidie kunt krijgen (aantoonbaar), dan geeft u dit aan op uw inschrijfformulier.