In het seizoen 2012-2013 heeft de scheidsrechterscommissie in samenwerking met Veilig Sport Klimaat de scheidsrechtersopleiding herzien. De opleiding die hieruit is voortgekomen is sinds het seizoen 2013-2014 NOC-NSF geaccrediteerd. In het seizoen 2019-2020 is hierop een vernieuwingsslag uitgevoerd.

De opleiding
Voor niveau 1 en 2 is er een vast opleidingsprogramma voor kandidaatscheidsrechters onder leiding van Erik Bel. Op de maandelijkse Jeugd Punten Toernooien worden kandidaatscheidsrechters iedere maand (met behulp van een briefing voor de wedstrijd, tussentijdse feedback en een debriefing na de wedstrijd) intensief gecoacht in hun ontwikkeling.

Voor niveau 3 is er geen centraal programma voor de opleiding, hiervoor is de kandidaatscheidsrechter zelf verantwoordelijk. Een kandidaatscheidsrechter kan zich met behulp van schermers/maîtres op de eigen club en door feedback van andere scheidsrechters verbeteren in aanloop naar het examen. In veel gevallen zullen op Nederlandse wedstrijden voldoende scheidsrechters met ervaring en zelfs leden van de scheidsrechterscommissie aanwezig zijn die ter ondersteuning hulp of feedback kunnen geven. Na vier (inter)nationale senior toernooien te hebben gejureerd en deze gereflecteerd te hebben kan een kandidaat zich aanmelden voor het examen.

Nieuw bij niveau 3 is het onderscheid dat gemaakt wordt voor (oud-)topsporters die in hun wapen een scheidsrechterslicentie willen halen. Indien deze schermers voldoen aan de volgende eisen, dan mogen ze zich direct aanmelden voor het examen. De eisen zijn:
• Nominatie door FBT, DBT, SBT of scheidsrechterscommissie
• Deelname aan tenminste vier (EFC/FIE) circuitwedstrijden in de laatste twee seizoenen

Aanmelden
Om u aan te melden voor de scheidsrechtersopleiding, stuurt u het hier bijvoegde inschrijfformulier ingevuld naar scheidsrechters@knas.nl ter attentie van Remco Middelveld. U wordt hierna niveau afhankelijk geïnformeerd.

Examen
Voor niveau 1 en 2 bestaan de examens uit twee onderdelen: een verbaal theoretisch deel en een praktijkobservatie. Deze worden periodiek onder leiding van Erik Bel (opleider) afgenomen tijdens de Jeugd Punten Toernooien.

Voor niveau 3 bestaat het examen uit vier onderdelen: een seminar, een theoretisch deel, een video deel en een praktijkobservatie. Dezelfde structuur wordt gevolgd als bij de FIE B examens. Deze worden gebruikelijk één- of tweemaal per seizoen georganiseerd door de examencommissie.

Kosten
Voor niveau 1 en 2 zijn de kosten voor de scheidsrechtersopleiding en examen €25, ongeacht het aantal wapens. Voor niveau 3 zijn de kosten voor een examen €75, ongeacht het aantal wapens. Deze kosten worden gefactureerd ten tijde van de aanmelding.
Als een kandidaatscheidsrechter voor niveau 3 is geslaagd, dan biedt de scheidsrechterscommissie een optie aan om via Barsoi een confectie pak te bemachtigen.

In veel gevallen is het mogelijk dat voor deze opleiding een subsidie kan worden ontvangen. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente voor het versterken van het kader omdat scheidsrechters worden gezien als kaderleden. Ook vanuit het programma "Veilig Sportklimaat" zijn middelen beschikbaar, mits uw vereniging hier aan meedoet.

Ontwikkeling na niveau 3
Een scheidsrechter op niveau 3 mag na zijn/haar examen op alle wedstrijden in Nederland jureren, met uitzondering van het finaleprogramma (T8) op het NK Senioren. Jaarlijks evalueert de scheidsrechterscommissie de volledige scheidsrechterslijst. Hierbij worden actieve scheidsrechters die ontwikkeling en ervaring laten zien gepromoveerd tot een niveau 4 licentie. De doelstelling is om deze scheidsrechters (bij beschikbaarheid) een internationale kans te geven bij de circuits van de EFC (te weten ECC en U23). Tevens worden tijdens deze evaluatie scheidsrechters die inactief zijn gedegradeerd naar een lager niveau of wordt de scheidsrechterslicentie ingetrokken.

Iedere scheidsrechter die actief is op een ECC wordt aldaar geobserveerd en geëvalueerd door een afgevaardigde van de EFC Referee Committee. Bij voldoende positieve beoordelingen kan onze scheidsrechter beloond worden met een EFC C licentie. Voor de KNAS is dit niveau 5C.

Scheidsrechterslicentie niveau 5C is voorwaardelijk voor het officiële FIE-examen waarvoor de KNAS Scheidsrechterscommissie per wapen per seizoen 1 kandidaat mag voordragen aan het bestuur. Deze besluit vervolgens over uitzending naar het FIE-examen. Indien deze wordt goedgekeurd en onze scheidsrechter slaagt voor dit examen dan heeft hij/zij niveau 5B en mag hij/zij nagenoeg overal in de wereld grenzeloos jureren.

Theoretisch is er ook nog de FIE A classificatie, maar deze is voorbehouden aan niet meer dan 5 scheidsrechters per wapen ter wereld. Deze is te verwerven op basis van nominatie door de FIE Referee Committee door het succesvol leiden van meerdere (halve) finales op Senior World Cups, Grand Prixs, Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen.