"Met elkaar, voor elkaar"

Dat is het motto in het meerjarenbeleidsplan 2020-2024.

Op zaterdagmiddag 20 maart 2021 is het MJBP besproken met verenigingen via een digitale bijeenkomst in MS-Teams.

Waarom dit motto:
Samen een grotere en hechtere community vormen om het schermen leuker te maken. Onze passie voor schermen te delen met elkaar en de sport levenslang te kunnen beoefenen.

Wat willen we bereiken:
Sterke verenigingen, gekwalificeerde docenten en trainers en meer schermmomenten.

Hoe willen we dit doen:

  • Het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen de bond en ondersteunen van onze verenigingen.
  • Het intensiveren van de schermopleidingen.
  • Het organiseren van meer schermmomenten door o.a. een equipe competitie en meer regionale toernooien.

Het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 (MJBP) wordt opgesteld voor een Olympische cyclus en ingediend bij het NOC*NSF. Goedkeuring van de plannen is een voorwaarde voor de verstrekking van de subsidie uit de Lotto gelden. Dit betekent echter niet dat het bestuur gedurende die vier jaar de plannen niet mag bijstellen. Elk jaar wordt er een jaarplan samengesteld waarin de concrete plannen voor topsport, breedtesport, PR en de financiële budgettering worden geformuleerd.

In de ALV van 31 oktober 2020 is het nieuwe MJBP 2020-2024 gepresenteerd en goedgekeurd door de leden. Met de commissies wordt het jaarplan in november samengesteld en voorgelegd aan de verenigingen. Dit kan leiden tot aanpassingen die in de komende ALV besproken worden.

Het MJBP is opgenomen als bijlage en hier kan een presentatie worden gestart.