De KNAS heeft als missie: "Nederland laten schermen: veel, vaak, lang, goed en met plezier." Om deze missie en de daaruit voortvloeiende doelen te kunnen bereiken heeft de schermbond een aantal strategie├źn ontwikkeld. Deze staan beschreven in meerjarenbeleidsplannen: - een meerjarenbeleidsplan KNAS, - een meerjarenbeleidsplan voor breedtesport en - een meerjarenbeleidsplan voor topsport. De meerjarenbeleidsplannen worden na elke Olympische cyclus opnieuw ingediend en beoordeeld op door NOC*NSF vastgestelde criteria. Goedkeuring van de plannen is een voorwaarde voor de verstrekking van bepaalde subsidies; goedkeuring betekent echter niet dat het bestuur dan gedurende de volgende vier jaar niet meer naar de plannen kijkt. Uiteraard zijn aanpassingen op de plannen met enige regelmaat gewenst en ook noodzakelijk. Vorig jaar is besloten voor elke ALV de jaarplannen voor topsport en breedtesport met geinteresseerde leden te bespreken, zodat uitgebreide discussie aan de ALV, die immers gestructureerd is rond besluitvorming, kan voorafgaan. De bovengenoemde documenten kunt u hier downloaden. De KNAS hecht waarde aan de privacy van haar leden. Hoe we dit doen leest u in de bij deze pagina bijgevoegde privacyverklaring. Tevens is een model bijgevoegd van de door de KNAS gebruikte geheimhoudingsverklaring welke door bestuur, bureau en vrijwilligers wordt getekend.