Deze pagina gaat over materiaal: onderhoud en aanschaf, materiaal- en veiligheidseisen, e.d.

Veiligheids- en Materiaaleisen
Alle Nederlandse wedstrijden die meetellen voor de ranglijst moeten voldoen aan de veiligheids- en materiaaleisen voor wedstrijden. Dat geldt niet voor recreatieve wedstrijden (maar het wordt wel ten strengste aanbevolen).
Zie voor een volledig overzicht van de veiligheids- en materiaaleisen het document in de kolom rechts naast deze tekst.


Wat is een recreatieve wedstrijd?
Bij een recreatieve wedstrijd ligt het accent op het plezierig bezig zijn, deelname is belangrijker dan winnen. Het niveau waarop de deelnemers sporten loopt zeer uiteen. Plezier, ontspanning en sociaal contact zijn van primair belang. Deze wedstrijden tellen niet voor de Nederlandse ranglijst.

Voorbeelden van evenementen die onder recreatiesport vallen zijn: clubkampioenschappen, ontmoetingen tussen clubs (een club nodigt de andere uit), het Jeugdpuntentoernooi (JPT), invitatiewedstrijden (verenigingen organiseren een toernooi en nodigen meerdere andere verenigingen of individuen uit).

Materiaaldepot
De KNAS heeft een materiaaldepot. De regels voor het gebruik van het materiaal staan hier beschreven.

Groot materiaal
Wedstrijdorganisaties kunnen lopers, enrouleurs en aanwijsapparatuur huren bij de KNAS. Voor het reserveren van materiaal moet de wedstrijd eerst worden aangemeld bij KNAS-wedstrijden, daarna kunt u het gewenste materiaal reserveren via het bondsbureau. Vervolgens maakt u een afspraak voor het ophalen en terugbrengen van het materiaal met de beheerder dhr. Evert-Jan Smit (tel: 06 3760 4877, e-mail: materiaal@knas.nl).

Adres opslag: Achtersloot 174, 3401 NZ IJsselstein.

Plexiglas maskers
Het gebruik van plexiglas maskers is voor alle wapens verboden op FIE-wedstrijden. Zie beide aangehechte documenten (Lettre urgente en LIMS Fencing helmet) voor meer informatie.