Deze pagina zal gewijd worden aan materiaal, onderhoud en aanschaf, materiaal- en veiligheidseisen, e.d.

Veiligheids- en Materiaaleisen
Recreatieve wedstrijden hoeven niet (maar dit wordt wel ten strengste aanbevolen) te voldoen aan veiligheids- en materiaaleisen voor wedstrijden. Alle overige wedstrijden in Nederland wel. Zie voor een volledig overzicht het nieuwe document Veiligheid- en materiaaleisen 2010. (in de kolom rechts naast deze tekst)

Recreatiesport
Recreatiesport is een belangrijk maatschappelijk gegeven. Het accent ligt op het plezierig bezig zijn en recreatieve wedstrijden worden wel geschermd om te winnen, maar deelname is belangrijker dan winnen. De deelnemers willen fit blijven en tijdelijk uit de sfeer van dagelijkse beslommeringen zijn. Zij willen hierbij niet allerlei verplichtingen op zich nemen m.b.t. regelmatige deelname aan trainingen. Het niveau waarop de deelnemers sporten loopt zeer uiteen. Plezier, ontspanning en sociaal contact zijn van primair belang.

Voorbeelden van evenementen die onder recreatiesport vallen zijn: clubkampioenschappen, ontmoetingen tussen clubs (een club nodigt de andere uit), het Jeugdpuntentoernooi (JPT), invitatiewedstrijden (verenigingen organiseren een toernooi en nodige meerdere andere verenigingen of individuen uit: het betreft hier vaak een jaarlijks herhalende wedstrijd zoals bijv. het Schelvispekel toernooi).

Nb Wedstrijden die onder de noemer recreatiesport vallen tellen niet voor de Nederlandse ranglijst.

Materiaaldepot
Er is een materiaaldepot waarvan de regels voor gebruik hier beschreven staan.

Groot materiaal
Het groot materiaal van de KNAS wordt door dhr. Evert-Jan Smit samen met Cees Boon beheerd. Voor afspraken omtrent ophalen en retourneren van dit materiaal kan er met hem contact worden opgenomen:

dhr. Evert-Jan Smit
Tel: 06-37604877
Email: materiaal@knas.nl

Voor het reserveren van materiaal moet de wedstrijd eerst worden aangemeld bij KNAS-wedstrijden, waarna het gewenste materiaal via het bondsbureau kan worden gereserveerd. Contactgegevens van het bondsbureau staan hier vermeld. Neemt u hierover a.u.b. geen contact op met dhr. Smit. Het adres waar het materiaal, na het maken van een afspraak, kan worden opgehaald is:

Einsteinweg 53,  3404 LJ  IJsselstein.


Plexiglas maskers
Het gebruik van de plexiglas maskers is verboden op FIE-wedstrijden voor zowel degen als floret. Zie beide aangehechte documenten (Lettre urgente en LIMS Fencing helmet) voor meer informatie.