Het verwerven van kennis en vaardigheden voor het opleiden van schermers kan zowel nationaal als internationaal. De nationale opleidingen zijn opgezet volgens de NOC*NSF “Kwalificatiestructuur Sport 2012”.

Ook de schermsport ontwikkelt zich op technisch en organisatorisch gebied waardoor een regelmatige bijscholing nodig is. Aansluiting bij de Nederlandse academie voor Schermleraren (NAS) of algemener bij NLcoach wordt door het bestuur van de KNAS aanbevolen. 

De NAS organiseert regelmatig  workshops en ook bij de nationale trainingsstages die worden georganiseerd door de diverse begeleidingsteams waarvan nu het Floret Begeleidingsteam (FBT) en Degen Begeleidingsteam (DBT) actief zijn, bent u welkom. Om een inzicht te geven in de ontwikkeling is deelname aan het licentiesysteem mogelijk.