Kaderdag 2015

Hierbij wil ik alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun bijdrage op de kaderdag!

 

In de ochtend leverden de vertegenwoordigers van de commissies in een strak tijdschema een bondige presentatie over de bereikte resultaten, de plannen voor komend jaar en de benodigde ondersteuning. De beoogde kruisbestuiving tussen de commissies kwam al gauw tot stand. Er waren ook kritische vragen die voor het bestuur zeer nuttige input opleverden.

Programma sabelweekend door Olympisch trainer Dan Costache

Het weekend van vrijdag 14 t/m zondag 16 maart komt de succesvolle Roemeense sabeltrainer Dan Costache uit Dormagen diverse trainingen en bijscholingen verzorgen aan sabelschermers, schermleraren en jurypresidenten. Dan Costache is binnen de schermwereld wereldberoemd door met zijn pupillen meerdere medailles te behalen op WK’s, EK’s en vele wereldbeker wedstrijden.

Pesten op de sportvereniging

Op elke school is de kanjertraining een hot item. Pesten kan zeer verstrekkende gevolgen hebben voor kinderen maar zeker ook voor volwassenen. Meer dan genoeg reden om daar tijdens de opleiding voor schermleraar ruim aandacht aan te besteden. Het is vaak lastig om als begeleider / schermleraar te constateren of dit inderdaad op jouw vereniging gebeurd je bent vaak te druk

Licentiesysteem Schermleraren

In 2010 is reeds het licentiesysteem voor schermleraren aangekondigd door toenmalig bestuurslid Hanneke Rossino. 

Inmiddels is door de inzet van hoofd opleidingen Maitre Ad van der Weg een systeem uitgewerkt dat zowel door KNAS als de NAS wordt ondersteund. Dit voorjaar wordt begonnen met invoering hiervan. Meer informatie is te vinden in bijgevoegde brief Licentiebeleid KNAS en overige bijlagen. 

Subscribe to Lerarenopleidingen