Op de kaderdag hebben we aan 5 geslaagden van de opleiding tot schermdocent het certificaat uitgereikt. Een fantastisch resultaat dat navolging verdiend.

Omdat ons docentencorps vergrijst en het aantal schermers toeneemt is het van groot belang om op korte termijn weer te starten met een nieuwe opleidingscyclus. Uw verenigingsbestuur heeft de benodigde informatie ontvangen maar u kunt dit ook aanvragen bij het bondsbureau.

Voor de zomerstop is op 24 juni de eerste bijeenkomst.

Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot Ad van de Weg (opleidingen@knas.nl) of Leon Pijnappel (breedtesport@knas.nl)