Opleiding Trainer-Coach-Schermen 2

In najaar 2024 wordt er gestart met een nieuwe opleiding Trainer-Coach-Schermen niveau 2.
Dit wordt de 2e opleiding ‘nieuwe stijl’ volgens de Kwalificatie Structuur Sport 2022. Centraal staat het leren in de praktijk in combinatie met onlinebijeenkomsten waarin we met theorie de praktijkbijeenkomsten voorbereiden en ondersteunen.

Data:
• In juni de intake
De intake gaat over presenteren en afstemmen van verwachtingen tussen enerzijds de opleiding en anderzijds de cursisten. Zo zijn er eisen aan de eigen vaardigheid die een minimaal niveau dienen te hebben om het technische gedeelte aan te kunnen. Deze dag kent een informatief, een presentatie en een praktisch deel.

• Najaar 2024 de zeven modules
• Examen (PVB) in februari 2025

PVB = Proeve van Bekwaamheid oftewel het praktijkexamen waar de kandidaat toegang toe heeft als hij zijn portfolio compleet heeft. In de portfolio worden de opdrachten en ervaringen genoteerd en van bewijzen voorzien. De Trainer-coach-schermen 2 opleiding van de KNAS is vooral gericht op het geven groepslessen. Maar er zijn ook individuele technieken te leren.

De kosten voor de gehele opleiding bedragen €600.  Bij het succesvol afronden van de gehele PVB, krijgt de cursist €150 terug.
Het is mogelijk om losse modules te volgen. Deze kosten €75 per module.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier, kijk vooral bij de documenten die zijn toegevoegd aan dit bericht.

Heb je vragen over de opleiding? Stuur dan een e-mail naar opleidingen@knas.nl