Hierbij wil ik alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun bijdrage op de kaderdag!

 

In de ochtend leverden de vertegenwoordigers van de commissies in een strak tijdschema een bondige presentatie over de bereikte resultaten, de plannen voor komend jaar en de benodigde ondersteuning. De beoogde kruisbestuiving tussen de commissies kwam al gauw tot stand. Er waren ook kritische vragen die voor het bestuur zeer nuttige input opleverden.

Het bestuur van de Nederlandse Academie voor Schermleraren (NAS) maakte van de gelegenheid gebruik om een bestuursvergadering te houden en deel te nemen aan de workshops.

In de middag werden de workshops voorafgegaan door het uitreiken van de diploma’s aan de 5 geslaagden van de schermleraren opleiding. Een prima uitbreiding van het docenten corps. In de workshops (over Veilig Sportklimaat, Ledenwerving en –behoud, Wedstrijden en Geld & Sponsoring) werden levendige discussies gevoerd maar kon gelukkig ook worden gelachen. 

Bij de afsluiting luisterde een goed gevulde zaal aandachtig naar de gastspreker met een presentatie over Historical European Martial Art (HEMA). Hier werd een mogelijkheid gezien om het schermaanbod te verbreden.

De dag werd afgesloten meteen hapje, drankje en een goed gevoel (rapportcijfer 7,5-8).

 

Het was mij een genoegen om deze dag te organiseren, nogmaals iedereen bedankt.

 

Leon Pijnappel

Bestuurslid Breedtesport