Zondag 19 maart wordt op het bondsbureau in Nieuwegein de Scheidsrechtersdag georganiseerd. De geregistreerde schermscheidsrechters hebben hier op 10 januari een uitnodiging voor ontvangen. Helaas bereiken ons geluiden van scheidsrechters die deze uitnodiging óf niet hebben ontvangen óf niet hebben gezien. Ook hen stellen we graag in de gelegenheid om zich aan te melden. Op moment van schrijven zijn er 15 aanmeldingen. Om die reden wordt het programma wat aangepast:

9.30 - 10.00 Inloop

10.00 - 11.00 plenaire sessie

11.05 - 12.35 sessies parallel per wapen

12.35 - 13.15 lunch met nabespreking

 

Wil je je hiervoor alsnog aanmelden dan kan dat via deze link.