Op 29 juni j.l. waren de examens voor de opleidingen tot schermleraar die in 2017 en 2018 gestart zijn. Het examen werd gehouden in het Sportcentrum van de VU in Amsterdam, onder leiding van de Maîtres Rorik Janssen, Jeroen Divendal, Georges Derop, Daniel Nivard en Arash Sheikh.

Van de 13 kandidaten zijn er 11 geslaagd voor hun examens, en zijn dus nu schermleraar niveau 2 of 3. De KNAS feliciteert alle kandidaten met het behalen van hun examen.

Degen:
Niveau 3: Ynet van Veen
Niveau 2: Cheryl de Jong, Axl van Gameren, Kevin Toussaint, Sem Kleeven, Krije Remie, Merel van Norel

Floret:
Niveau 2: Elise Butin Bik, Margot van den Belt

Sabel:
Niveau 3: Danny Godfrey, Nico Speelman

Een verdere kandidaat, René Michel Stierhout, is in afwachting van de beoordeling van zijn portfolio, en zal na een positieve beoordeling hiervan ook geslaagd zijn voor de opleiding Schermleraar degen niveau 2.

De KNAS bedankt naast de Maîtres ook de toetsingscommissie (Rob Wolthuis, Jan Snellen, Frans Posthuma) en de examencommissie (Floris Nonhebel, Bert van der Til en Edwin Treffers).

Beste Sonja,

Zouje willen vermelden dat ik niet op degen, maar op Floret mijn diploma heb behaald?

Bedankt!

Margot van den Belt