Opzet leraren-opleiding TC3
Dit najaar gaan wij van start met een opleiding voor schermleraren op niveau 3. Genaamd ‘trainer-coach-schermen 3’. We starten op korte termijn en willen dit najaar en in het voorjaar 2024 te samen 10 modules aanbieden. We doen dat volgens de meest recente richtlijnen uit de KSS-22. (Kwalificatie Structuur Sport die nu certificering op MBO, HBO, Universitair niveau uitwisselbaar maakt op Europees niveau.)

De introductie zal plaatsvinden op 23 september 2023 bij SooLancelot in Arnhem
Module 1 zal plaatsvinden op 21 oktober 2023 bij SooLancelot in Arnhem
Module 2 zal plaatsvinden op 18 november 2023 bij SooLancelot in Arnhem
Module 3 zal plaatsvinden op 2 december 2023 bij SooLancelot in Arnhem
Module 4 zal plaatsvinden op 16 december 2023 bij SooLancelot in Arnhem

Tijdsinvestering is ongeveer 400 uur in 1 jaar tijd
De helft van deze uren maak je op je eigen vereniging. Met 10 contact dagen en de 14 onlinebijeenkomsten worden de overige uren in grote delen gemaakt. Ook zijn er uren voor de stage opdrachten, de PVB  voorbereidingen en voorbereidingen van de modules.
We zijn voornemens met het online platform van ‘flowspark’ de communicatie te gaan verzorgen. Iets wat bij veel andere bonden binnen de NOC*NSF al praktijk is.

Deze opleiding sluit mooi aan bij de trainer-coach-schermen 2 opleiding die erg gericht was op het klassikaal lesgeven aan beginnende en recreërende schermers. Nu staat vooral de ontwikkeling van het individueel lesgeven centraal. De meeste praktijk zal zich er op richten om die kwaliteiten te verbeteren.

We werken met een praktijkbegeleider die op de werkplek aanwezig kan zijn. Instroom niveau 3 is niveau 2 met voldoende eigenvaardigheid. Ervaringen op 2 wapens en kennis van het derde wapen zijn nodig.

Voorwaarde
Een geldig VOG en een onderschrijving van de beroepscode van veilige sport Nederland.

Kosten voor de opleiding bedraagt € 750,00.
Aanmelden bij de commissie opleiding: opleidingen@knas.nl. 

Uitgangspunt is het brancheprofiel met daarin het werkterrein
De trainer-coach-schermen 3 is werkzaam in de breedtesport met beginnende, licht gevorderde en/of meer recreatief ingestelde wedstrijdsporters die gemiddeld twee keer per week trainen en regelmatig deelnemen aan wedstrijden. Meestal zijn het jeugdsporters maar het kunnen ook volwassenen of ouderen zijn, evenals mensen met een beperking zijn. Het werkterrein van de trainer-coach-schermen 3 is een sportvereniging of (commerciële) sportorganisatie. Het betreft een herkenbare maar wisselende werkomgeving.

De typerende beroepshouding
De trainer-coach-schermen 3 gaat uit van de doelen, wensen en mogelijkheden van de sporters in relatie tot de verenigings- of organisatiedoelen. De trainer-coach-schermen 3 evalueert activiteiten samen met sporters met de intentie deze continue te verbeteren. De trainer-coach-schermen 3 draagt bij aan (de basis voor) een leven lang sporten. De trainer-coach-schermen 3 reflecteert op eigen handelen vanuit de intentie zichzelf continu verder te ontwikkelen.

Complexiteit
De trainer-coach-schermen 3 werkt zelfstandig waarbij hij/zij te maken kan krijgen met onverwachte omstandigheden en tegenstrijdige belangen. De trainer-coach-schermen 3 werkt planmatig en maakt bij het oplossen van problemen vooral gebruik van standaardoplossingen.

Voor vragen kun je je wenden tot Frans Posthuma opleidingen@knas.nl. (Commissie opleidingen KNAS)