De NAS en de KNAS-opleidingen nodigen u uit voor aanwezigheid en deelname aan de bijscholing dag voor schermleraren. De genodigden zijn schermleraren en de mensen die fungeren in de randvoorwaarden van hun beroepsuitoefening, zoals KNAS-bestuursleden en leden van commissies binnen de bond.

Workshop dag Athletic Skills Model (ASM)

Door de voorzitter van de Technische Commissie van de NAS, Jeroen Divendal:

De NAS bijscholing dag heeft de handen ineen gesloten met de KNAS opleidingen om deze workshop dag te organiseren. Het ASM wordt tijdens de opleiding van de KNAS aangereikt aan de kandidaten. Logisch, want het ASM geeft handvatten aan schermtrainers hoe de sport gezondheid verbetert en plezier stimuleert. De mensen van het Athletic Skills Model hebben enthousiast de uitnodiging van de NAS en KNAS aanvaard om hun model voor gezonde sport en bewegen te introduceren aan trainers en betrokkenen in de schermsport. Het model geeft duidelijke inhoud aan de ontwikkeling van motorisch leren, talentontwikkeling, breedtesport en wedstrijdsport. Zodoende geeft het ook verdiepende inhoud aan het LTAD-model voor levenslang sporten dat de KNAS omarmt. Het ASM is wetenschappelijk gefundeerd en aangepast aan de huidige tijd. Workshopleiders Geert Savelsbergh en Yordi Vermaat zullen het model presenteren in zijn algemeenheid en in relatie tot de kenmerken van de schermsport.

De dag zal bestaan uit een ochtend en een middag waarin middels lezingen en praktijkoefeningen de bouwstenen van het ASM worden verduidelijkt. De thema’s: concentrisch, het continuüm, talentontwikkeling worden onder andere besproken. Vervolgens wordt de vertaling gemaakt hoe de schermleraren deze kennis kunnen omzetten in hun praktijk van lesgeven.

De uitnodiging met de details van de dag vindt u hiernaast.

Datum: Zaterdag 18 januari 2020

Locatie: De Meent Bauerfeind, Terborchlaan 301, 1816MH Alkmaar