Afgelopen maanden hebben de opleidingscommissie en de toetsingscommissie gezamenlijk de opleiding nieuwe stijl vormgegeven. Hierbij willen we in 2022 nog een opleiding tot "basistrainer" (KSS-niveau 2) aanbieden en in 2023 een opleiding "schermleraar" (KSS-niveau 3). Met de bevoegdheid basistrainer kan men al zelfstandig trainingen verzorgen.

Nieuw is de modulaire structuur van de opleiding. Terwijl de gehele opleiding uit ongeveer 8 modules bestaat, kan men ook losse modules volgen. Per module kan dan een certificaat behaald worden. Een module bestaat doorgaans uit een praktijkdag en een theoriegedeelte. Hierbij hoort ook een zelfstandig uit te werken opdracht.

Naast de 8 modules zal de nodige ervaring in de praktijk moet worden opgedaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een portfolio waarin bewijsstukken (digitaal en analoog) worden verzameld. De opleiding zal worden afgesloten met een examen.

Iedere module zal verzorgd worden door een docent met ervaring in het onderwerp. Door de modulaire opzet, kan gebruik worden gemaakt van modules die binnen andere sporten worden aangeboden. Ook komt er ruimte voor differentiatie (vanaf niveau 3).

De opleiding is vooral bedoeld voor schermers die hun vaardigheden in willen zetten voor hun vereniging. Daarbij biedt de opleiding de ontwikkeling van algemene en sportspecifieke competenties. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over relevante schermervaring (op minstens 1 wapen) en dat zij affiniteit hebben met het onderwijzen.

Op 30 april 2022 is de eerste bijeenkomst waar de kandidaat-deelnemers zichzelf kunnen presenteren (vooraf via een introductie, ter plekke via een elevator pitch). De opleidingscommissie zal daar ook een toelichting geven op de opbouw van de opleiding. Daarnaast worden de al aanwezige schermvaardigheden en leservaring beoordeeld. Op basis daarvan volgt een bindend advies over het volgen van de opleiding (en over voorwaarden om deze met goed gevolg te kunnen volgen en voltooien).

Het programma tot de vakantie ziet er als volgt uit:

zaterdag 30 april 10:00 tot 17:00 Kennismaking en intake
zaterdag 14 mei 10:00 tot 17:00 Algemene fysieke training
vrijdag 20 mei 18:00 tot 21:00 online Groepsles schermen
zaterdag 28 mei 10:00 tot 17:00 Groepsles schermen
vrijdag 17 juni 18:00 tot 21:00 online Athletic Skills Model®
zaterdag 25 juni 10:00 tot 17:00 Athletic Skills Model®


Het programma na de vakantie volgt in juni.

De bijeenkomsten zullen vervolgens plaatsvinden in de loop van het kalenderjaar (met uitzondering van de zomerperiode) en het examen zal naar verwachting in december 2022 kunnen worden afgenomen. De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar, het diploma niveau 2 kan worden verstrekt zodra iemand 18 jaar is (bij een voldoende afgelegd examen). De certificaten zijn tenminste 5 jaar geldig.

De praktijksessies worden gegeven in Sportcentrum De Galgenwaard, Herculesplein 341, 3584 AA Utrecht.

De kosten bedragen € 75,- per module en voor de gehele opleiding € 600,-. Bij het behalen van het examen ontvangt de deelnemer een bonus van € 150,-

Heb je interesse? Neem dan contact op met: opleidingen@knas.nl

Met vriendelijke groet,
Leon Pijnappel
Voorzitter