De ALV van 2017 zal worden gehouden op 10 oktober 2017.

Inloop vanaf 19:00 uur, start ALV om 19:30 uur.

Locatie:
MMIT Amsterdam
Transformatorweg 62-66
1014 AK Amsterdam

Twee weken voor de vergadering zullen de vergaderstukken aan de verenigingen, persoonlijke leden, ereleden en commissieleden worden toegezonden.