Agilité ontmoette ruim
vijftig enthousiaste
jeugdige schermers

Het jeugdpuntentoernooi in Hengelo is vandaag, zaterdag 20 spetember, succesvol verlopen. De organiserende vereniging Agilité ontmoette ruim vijftig enthousiaste jeugdige schermers in de fraaie Hengelose sportzaal. Na een kort openingswoord door de secretaris van de KNAS, Huub Stegeman, verwelkomde voorzitter Ellen Visser van Agilité de deelnemers aan dit Jeugdpuntentoernooi. Ondanks enkele onduidelijkheden over het wel of niet doorgaan van dit toernooi in voorgaande weken, zei ze blij te zijn met de opkomst van zoveel jeugdige schermers. Ze vond het jammer dat de bedenker van de jeugdpuntentoernooien, Ad van der Weg, niet aanwezig was.
Onder leiding van waarnemend-wedstrijdleider Martin Ariaans, die met kwinkslagen alle ingeschreven jeugdige schermers snel wist in te delen, werd er door de 53 jeugdige schermers van tal van verenigingen, op een fantastische wijze sport bedreven. Ze waren immers voor slechts een doel naar Hengelo gekomen: wij willen schermen. Het jeugdig enthousiasme straalde er van af.
Met enige improvisatie verliep het toernooi vlekkeloos. De deelnemers toonden zich na afloop uitermate tevreden en mochten met een lekkere ijskoude tractatie naar huis.
De punten, die door de deelnemers in Hengelo zijn behaald, worden via het bondsbureau in de administratie (de totale puntentelling) van de Jeugdpuntentoernooien verwerkt. Deelnemers, die nog een diploma te goed hebben, kunnen deze tegemoet zien op het volgende Jeugdpuntentoernooi medio oktober in Apeldoorn. Over de betaling van het inschrijfgeld worden de nieuwe deelnemers nog persoonlijk geïnformeerd.
De actieve leden van Agilité hebben in Hengelo met tal van vrijwilligers ruim vijftig jonge schermers - talent voor de toekomst - een fijne schermiddag bezorgd. Zij verdienen een pluim!