Met 66 tegen 61 stemmen is de Rus Alisher Usmanov gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Internationale Schermfederatie FIE. Bij de stemming versloeg Usmanov zijn concurrent Rene Roch.
Usmanov, niet onbemiddeld, beloofde al tijdens zijn verkiezingstoernee, flink te willen investeren in de schermsport. Hij wil de schermsport mondiaal een in het oog springende sport maken. In zijn verkiezingsmanifest kondigde Usmanov op commerciële basis georganiseerde wereldkampioenschappen aan. Het wereldkampioenschap schermen in de toekomst heeft plaats in een van dé commerciele centra in de wereld: Las Vegas, Atlanta, Parijs, Londen, Tokyo of andere steden van internationale allure.

De schermsport verdient in de visie van de nieuwe FIE-president Usmanov naar het hoogste niveau op de internationale sportladder te worden gebracht. Dit betekent dat een begin wordt gemaakt met het ontwikkelen van de schermsport in landen waar deze nog niet zo bekend is. Schermers uit alle landen moeten naar zijn mening de kans krijgen zich op internationaal niveau te kunnen meten met de collega's.
Usmanov wil in die internationale ontwikkeling financieel fors investeren. Dat houdt naar zijn mening tevens in dat het management bij de FIE zich moet professionaliseren.
Ook bij deze professionalisering betrekt Usmanov vertegenwoordigers van landen, waarin de schermsport nog een aantal stappen heeft te gaan.
Een en ander heeft in de ogen van Usmanov vergaande gevolgen voor de huidige structuur en werkwijze van de FIE. In zijn verkiezingsmanifest spreekt Usmanov van het ombouwen van een niet efficiënte, autoritaire gezagsstructuur naar een democratisch orgaan waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. Usmanov heeft er geen trek in om als FIE-president nog langer interne brandjes te moeten blussen. Zijn eerste prioriteit ligt bij het waarborgen van de juiste uitstraling van het secretariaat en het bewaken van alle processen die daar spelen.