Maître Ad van der Weg organiseert ook in 2009 weer een schermkamp voor jeugd van 10 tot en met 17 jaar.

Tijdens dit kamp wordt er veel geschermd en is er tijd voor andere sportieve zaken.
In de bijgevoegde brief staat meer informatie en vind je het inschrijfformulier.

Er kunnen maximaal 120 kinderen deelnemen, dus geef je op tijd op, in ieder geval voor 1 maart.

Meer informatie is te vinden in de brief, bij je trainer of bij Maître Ad van der Weg.