In de afgelopen jaren zijn diverse plannen en activiteiten ontplooid om te proberen het schermen in Nederland leuker en aantrekkelijker te maken.

Iedereen ervaart het schermen op zijn eigen manier en tussen verenigingen onderling zijn er ook de nodige verschillen. Om nu op de juiste wijze, volgens de wensen van de meeste schermers, activiteiten en regelingen te organiseren, is het goed een uitgebreide vragenlijst te laten beantwoorden door de verenigingen en zoveel mogelijk leden.

Wij willen bij deze de besturen van de schermverenigingen oproepen om deze enquête in te vullen en zoveel mogelijk leden te stimuleren dit ook te doen. De enquête is, op deze site, te vinden bij nieuwsbrieven. Ingevulde enquêtes kunnen worden teruggestuurd naar het bondsbureau van de KNAS of per mail naar info@knas.nl. Ingevulde enquêtes mogen ook meegegeven worden aan het breedtesport commissielid dat binnenkort uw vereniging zal bezoeken.