Er blijkt een grote behoefte te bestaan aan een scheidsrechtersopleiding voor verenigingen. De KNAS wil graag voorzien in deze behoefte en biedt nu de mogelijkheid om deel te nemen aan deze opleiding, welke zal worden verzorgd tijdens 4 sessies in de periode mei t/m november 2009 op de maandelijkse Jeugdpuntentoernooien.
Wij verzoeken de verenigingen daarom deze mogelijkheid uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen bij haar leden en ook zelf een mening te vormen over deze mogelijkheid. Het is namelijk de bedoeling dat de kosten van deze opleiding worden verdeeld over de KNAS, de cursist en de vereniging. Hieronder vinden jullie de eisen en specifieke informatie over de opleiding.
De opleiding is bedoeld voor KNAS leden en vindt geïntegreerd in het Jeugdpuntentoernooi plaats. De eerste opleidingsdag zal zijn tijdens het JPT in mei 2009.
Kandidaat deelnemers dienen zich, via hun verenigingssecretariaat, voor 1 mei 2009 op te geven via de scheidsrechterscommissie t.a.v. Martin Ariaans (m.ariaans1@chello.nl).
De eisen te stellen aan deelname zijn:
 1. Financiële kant: 1/3 deel voor kosten van de KNAS, 1/3 deel voor kosten van de inschrijvende vereniging, 1/3 deel voor kosten van de cursist. De kosten per deelname zal, naar gelang de hoeveelheid deelnemers, variëren tussen de EUR 200 en EUR 300 (= totaal bedrag waarvan 1/3 KNAS, 1/3 deelnemer en 1/3 vereniging).
 2. Zowel de kosten voor de vereniging als die voor de cursist zullen door de bond in rekening gebracht worden bij de inschrijvende vereniging.
 3. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement voor het wapen waarop ze scheidsrechter willen worden.
 4. Deelnemers dienen de algemene schermtermen, zoals verwoord in het wedstrijdreglement, te kennen.
 5. Tijdens de eerste bijeenkomst zal een kennistoets worden gehouden waarvoor een voldoende resultaat voorwaardelijk is voor deelname.
 6. Kandidaten voor de conventie wapens dienen voldoende kennis, en liefst eigen ervaring, te hebben op het betreffende wapen.
 7. Kandidaten dienen in het jaar waarin ze examen doen de minimale leeftijd van 16 jaar te bereiken.
 8. Kandidaten zijn voornemens tijdens toernooien in Nederland en evt. daar buiten namens de KNAS desgevraagd op te treden als scheidsrechter.
Algemeen:
 1. Het examen zal in principe plaats vinden in de maand november 2009.
 2. Cursusdagen zullen bestaan uit een theoretisch deel, voorafgaand aan de Jeugdpuntentoernooien en een praktisch deel, nm. optreden als scheidsrechter tijdens het toernooi.
  Hierbij zal een bijeenkomst starten om 11 uur en eindigen bij afloop van het toernooi.
 3. Tijdens het praktijkdeel zal gecoacht worden door de docent.
 4. Kandidaten dienen tussen mei en november minimaal 4 sessies bij te wonen.
 5. Detail afspraken worden door de docent gemaakt met de ingeschreven kandidaten tijdens de eerste bijeenkomst tijdens het JPT in mei 2009.
 6. De niveau indeling van de geslaagden vindt plaats door zorg van de examencommissie die zal worden benoemd door de voorzitter van de scheidsrechterscommissie.
 7. Het examen zal bestaan uit een theoretisch deel (algemeen, het betreffende wapen en de lijst van overtredingen en daarbij behorende straffen) en een praktijkdeel voor een examencommissie.
Inschrijfformulier, door secretariaat te zenden aan: m.ariaans1@chello.nl
Naam inschrijvende vereniging:
Naam kandidaat:
Leeftijd:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel nr:
Email adres:
KNAS lidmaatschapsnummer :
Wapen(s) :
Eigen schermervaring: