Informatie over materiaalverhuur

Op veler verzoek is er extra informatie over de verhuur van materiaal opgenomen onder menu optie 'Bondsbureau'. Recent heeft het bondsbestuur besloten de gang van zaken rond de verhuur van materiaal enigszins aan te passen, teneinde de taken van de materiaalbeheerder te verlichten. In het kort betekent dat dat reservering voortaan via het bondsbureau loopt en dat het bondsbureau ook de facturatie achteraf voor zijn rekening neemt. Meer informatie is, zoals gezegd, te vinden onder menu optie 'Bondsbureau'.